fbpx

Правителството развърза кесията за туристическия бранш

Правителството развърза кесията за туристическия бранш Правителството отпуска 50 млн. лв. допълнително в подкрепа на туроператори и туристически агенти. Националното финансиране ще бъде добавено към

Прочетете повече »
Членове на сдружението могат да бъдат търговци, регистрирани за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, както и лица, които имат право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Закона за туризма.