fbpx

как да се свържете с нас?

Контакти

Ние сме ОБТ

Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“ (СТТА ОБТ) е неправителствена професионална организация, регистрирана на 17.08.2020 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Изпратете ни съобщение

Ще Ви отговорим в рамките на един работен  ден.

Управителен съвет

При учредяването на СТТА ОБТ на 17.08.2020 г. бе избран Управителен Съвет на Сдружението в следният състав: 

Павлина Иванова

Председател на УС

Димитър Балтов

Заместник-председател на УС

Горчо Пасев

Член на УС


Павлина Русева

Член на УС


Румяна Любенова

Член на УС


Контролна комисия

На Общо Събрание на 20.11.2020 г. бе избрана Контролна комисия в следният състав: 

Евгения Димова

office@deltatours.bg

Емил Абазов

e.abazov@premiotravel.bg

Явор Генов

y.genov@polonia.bg

Работни групи

Членовете на СТТАОБТ работят активно в няколко направления и работни групи за постигането на целите на Сдружението. Работните групи са създадени от УС на ОБТ и имат своя собствена структура, комуникационен канал и конкретен план за развитие. Всеки член на СТТАОБТ може да се включи в работна група по избор и да участва активно в предстоящите задачи. 

Финансиране за бранша

Отговорник: Румяна Балтова
finance@futurefortourism.org

Социална политика

Отговорник: Александър Георгиев
social-policy@futurefortourism.org

COVID-19

Отговорник: Тоника Колева
covid@futurefortourism.org

Гаранционен фонд

Отговорник: Димитър Балтов
guarantee-fund@futurefortourism.org

Законопроекти и информация

Отговорник: Павлина Русева
law@futurefortourism.org

Фискална политика

Отговорник:
fiscal@futurefortourism.org

Контролен орган

Отговорник: Емил Абазов
kzp@futurefortourism.org

Маркетинг & ПР

Отговорник: Пламена Янчева
marketing@futurefortourism.org

Европроекти & Еврофондове

Отговорник: Илияна Павлова
eu-funds@futurefortourism.org

Интересувате се от членство в ОБТ?

Представяме Ви 6 причини защо да членувате в “Обединение бъдеще за туризма”.