fbpx

Относно: 20%-та ставка на ДДС върху туристическите пакети

На вниманието 

на акад. Николай Денков,

министър председател на РБългария;

на Асен Василев,

министър на финансите;

на Зорица Динкова,

министър на туризма; 

Йордан Цонев,

председател на ПК по бюджет и финанси;

Хамид Хамид,

председател на ПК по икономическа политика и туризъм

 

Уважаеми г-н Министър председател, уважаеми министри и народни представители,

Отпадането на диференцираната ставка на ДДС за туристически услуги от 1 юли 2024 г., което бе прието на второ четене в Народното събрание, още веднъж показа концептуалното неразбиране на туризма като стратегически за страната ни бизнес.

Категорично сме убедени, че по-високата ставка на данъка ще се отрази пагубно на туристическия сектор и то във времена, когато той се отърсва от последствията от пандемията и все още не е успял да възстанови нивата от периода преди нея, времена, белязани от войната в Украйна и последвалия конфликт в Близкия изток.

Бихме искали да подчертаем, че диференцираната ставка от 9%, въведена като компенсация на загубите от пандемията, реално ползвахме само една година и в този контекст е лишена от смисъл. През следващата година ще се наложи да платим за разликата от 11 пр.п., която влиза в сила без да бъдем предупредени за нея. Туроператорите отново ще бъдат наказаното звено в туризма.

Промените в Закона за ДДС ще доведат до две еднакво неблагоприятни последствия – до повишаване на цените на пакетите или влошаване на качеството. И едното, и другото ще го превърнат в конкурентноспособен на европейския пазар..

Поскъпване на услугата за българските граждани ще предизвика отлив от записвания през български туроператори – и едните, и другите са български данъкоплатци, и ще увеличи трафика на резервации към различни чуждестранни платформи – тоест компании, данъчно задължени извън Република България.

Увеличената ставка ще принуди много компании от реалния сектор, които наемат служители, плащат осигуровки и данъци, да съкратят персонала и дейността си, а много от тях – и да затворят.

Приетите промени ще поставят на колене българския туризъм, който ще разчита единствено на хотелски резервации, тъй като само хотелите ще бъдат конкурентни субекти на европейския пазар. В такъв случай за какъв туризъм въобще става въпрос, когато няма да бъдем в състояние да покажем на света историческото си и културно наследство и възхитителната си природа?!

Авторите на законопроекта не са отчели, че работим с определен хоризонт и в туристическите пакети за следващата година новата, по-висока ставка не е калкулирана, което ще доведе до непоправими загуби за всеки икономически субект.

Затова в името на българския туризъм призоваваме диференцираната ставка на ДДС за българския туризъм да бъде запазена, защото тя гарантира конкурентоспособността на сектора на международните пазари и неговото бъдеще. Считаме, че в противен случай ще бъде нарушен крехкия баланс между качество и цена. Покачването на ставката ще оскъпи туристическия продукт и съчетано с неблагоприятната геополитическа обстановка, ще доведе до силно свиване на търсенето.

Павлина Илиева,
председател на УС на Сдружение на българските туроператори и туристически агенти „Бъдеще за туризма”