fbpx

Сдружение на туроператори и туристически агенти “Обединение “Бъдеще за туризма”

За нас

Мисия

Утвърждаване на професионалния имидж на туроператорите и туристическите агенти, представителство и защита на техните интереси пред органите на изпълнителната и законодателната власт, подкрепа на основната им дейност чрез предоставяне на услуги, издигане на професионалното ниво чрез обучения, квалификация и преквалификаци, установяване на делови връзки и партньорски взаимоотношения както вътрешни, така и със сродни организации в страната и в чужбина.

"Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си"

Елинор Рузвелт

Как стартирахме?

17.08.2020

Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“ (ОБТ) е неправителствена професионална организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 17.08.2020 г. Към днешна дата в нея членуват 137 юридически лица, които упражняват туристическа дейност на територията на Република България.

краткосрочни и дългосрочни цели

Цели на сдружението

Финансово оздравяване на сектора

Разработване и прилагане на антикризисен план за подпомагане на туроператори, туристически агенти.

Стабилизиране на бранша

Краткосрочна и дългосрочна стратегия за стабилизиране и развитие на бранша и участие в работни групи с представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор.

Потребителска защита

Чрез повишаване на нивото на информираност на потребителите за техните права и задължения при ползването на туристически услуги.

Защо е важно да членувате в ОБТ

Членовете на ОБТ имат експертиза, опит и готовност да превърнат сдружението в национално представена браншова организация, която да участва в Националния съвет по туризъм и в консултативни съвети за развитие на туризма към кметовете на общини и в общински експертни комисия за категоризация на туристически обекти.

Как ще постигнем нашите цели?

Доверие и лоялност

Доверието и лоялността вървят ръка за ръка и са изключително важни за изграждането на стабилни партньорства в организацията

Диалог и сътрудничество

Гъвкавите и ориентирани към постигането на целите решения могат да се постигнат само чрез диалог и сътрудничество

Стремеж към усъвършенстване

Само чрез непрекъснато усъвършенстване можем да привличаме партньори и да постигаме целите, които сме си поставили.

Лична отговорности и професионализъм

Всеки носи изцяло отговорността за своите действия и за последствията от тях. Членовете на СТТА ОБТ спазват признатите етични и правни норми в думите и в делата си.
“Ако не Ви харесва това, което получавате, променете това, което давате”
Карлос Кастанеда

Научете повече за нашата работна платформа