fbpx

ОБТ в медиите

Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“ (СТТА ОБТ) е неправителствена професионална организация, регистрирана на 17.08.2020 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Контакти с ОБТ