ОБТ разпространи Харта на потребителя на туристически услуги

Harta na klienta

ОБТ разпространи Харта на потребителя на туристически услуги Обединение „Бъдеще за туризма” изготви и разпространи Харта на потребителя на туристически услуги. Тя има за цел да подобри достъпа и разбирането на потребителите за туристическите услуги и да повиши качеството на обслужването. Хартата помага на потребителите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване. […]

Ваканцията на близо 2000 ученици се проваля

Ваканцията на близо 2000 ученици се проваля Министерство на образованието ненадейно спря финансирането на летния отдих и отказва да назове причините. Лятната ваканция на близо 2000 ученици от цялата страна е пред провал, заради спряно финансиране от Министерство на образованието и науката по Национална програма „България-образователни маршрути“. За това алармираха туроператори, които са членове на […]

ОБТ и нейните членове на нещо като ин и ян

ОБТ и нейните членове на нещо като ин и ян Престижът за една организация е много важен фактор, защото говори за активността и публичната ангажираност на хората, които членуват в нея, казва Павлина Илиева, председател на УС на СТТА ОБТ. Госпожо Илиева, кой и как понесе ефекта от пандемията? Какво показаха резултатите от България, Гърция, […]

Изгубени в превода

Изгубени в превода Скандално разминаване между правителственото постановление за помощта от 16.5 млн. лв. за туризма и нотификацията от ЕК, установи Обединение „Бъдеще за туризма“. Постановлението за отпускане на държавна помощ в размер на 16.5 млн. лв. на българските туроператори за удовлетворяване на вземания на клиенти (ПМС 197/ 18 юни 2021 г.) няма нищо общо […]