ОБТ и нейните членове на нещо като ин и ян

ОБТ и нейните членове на нещо като ин и ян Престижът за една организация е много важен фактор, защото говори за активността и публичната ангажираност на хората, които членуват в нея, казва Павлина Илиева, председател на УС на СТТА ОБТ. Госпожо Илиева, кой и как понесе ефекта от пандемията? Какво показаха резултатите от България, Гърция, […]

Изгубени в превода

Изгубени в превода Скандално разминаване между правителственото постановление за помощта от 16.5 млн. лв. за туризма и нотификацията от ЕК, установи Обединение „Бъдеще за туризма“. Постановлението за отпускане на държавна помощ в размер на 16.5 млн. лв. на българските туроператори за удовлетворяване на вземания на клиенти (ПМС 197/ 18 юни 2021 г.) няма нищо общо […]