fbpx

Изгубени в превода

Скандално разминаване между правителственото постановление за помощта от 16.5 млн. лв. за туризма и нотификацията от ЕК, установи Обединение „Бъдеще за туризма“.

Постановлението за отпускане на държавна помощ в размер на 16.5 млн. лв. на българските туроператори за удовлетворяване на вземания на клиенти (ПМС 197/ 18 юни 2021 г.) няма нищо общо с Нотификацията от ЕК, установиха от Обединение „Бъдеще за туризма“. Това е скандално разминаване, предвид че европейският документ е основен аргумент за твърдата позиция на министър Балтова в преговорите с работодателската организация. Така твърдението й, че „за целевата безвъзмездна държавна помощ е получена нотификация от Европейската комисия и критериите в нея не могат да се променят“, е абсолютно невярно. Кой, кога и защо е подвел министъра и целия кабинет – ОБТ ще търси отговорите на тези въпроси през следващите дни.


Трите спорни обстоятелства липсват в текста от Брюксел, с който ОБТ разполага. Нещо повече – датата 5 април 2021 г. е спомената единствено в контекста на приключването на предишна програма за финансиране, а не както е записано в постановлението:

  1. към 5 април 2021 г. туроператорът да е осчетоводил дължимата сума към съответния клиент като такава за неосъществени пътувания за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., и
  2. към 5 април 2021 г. дължимата сума към съответния клиент представлява невъзстановена такава от доставчиците на туристически услуги на туроператора по нереализиран туристически пакет в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19, и
  3. към 5 април 2021 г. туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства за пълно възстановяване на дължимата сума към съответния клиент за неосъществено пътуване в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID-19.


Трите цитирани обстоятелства, които променят духа на закона за извънредното положение, изцяло липсват в Нотификацията от ЕК. Никъде в нея не се споменава обвързването на размера на вземанията на клиента, подлежащи на възстановяване, с размера на блокираните средства у доставчика на туроператора. В документа от Брюксел изрично е посочено, че за държавната помощ не могат да кандидатстват средни и големи предприятия, които са в затруднено положение към 31.12.2019 г.


„Законът за извънредното положение задължава туроператорите да възстановят сумите по неосъществени пътувания на клиентите в пълен размер. Държавата бе задължена да предостави на туроператорите безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания в периода от 1 март-31 декември 2020 г. Това са единствените две ограничения, които законът предвиди“, изтъква адв. Мария Кръстева, юридически съветник на ОБТ. Според нея ПМС добавя ново ограничение на безвъзмездната помощ за туроператорите – размерът и да бъде до стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за неосъществени пътувания в периода 1 март-31 декември 2020 г., и поставя условието туроператорът да не е разполагал с ликвидни средства. „Постановлението блокира достъпа на туроператорите до държава помощ. Той следва да декларира стойността на неосъществените пътувания и отделно стойността на невъзстановени средства от доставчиците на туристически услуги и да получи единствено сумата за невъзстановени средства от доставчици на услуги. Досега министерството не е посочило кои туристически услуги следва да се включат в тази стойност. ПМС-то просто не дава отговор на този въпрос. Очевидно чрез указания на министъра тази норма ще се дописва. Това обаче няма как да промени крайният резултат. Туроператорите няма да изпълнят законовото си задължение към потребителите с помощта на държавата, както предвиди законът за извънредното положение. И крайните потърпевши всъщност ще са клиентите, заради които са и усилията на туристическия бранш да предизвика промяната на ПМС № 197“, обобщава юристът.


ОБТ няма да отстъпи от позицията си за промяна в ПМС 197/18.06.2021 г., тъй като регламентите в него липсват както в Нотификацията от ЕК, така и в чл. 26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от него. Според Сдружението изпращане на ново известие за държавна помощ до ЕК е недопустимо, тъй като процедурата ще отнеме време и ще отложи поне с месец и половина отпускането на държавната помощ.