fbpx

ОБТ и нейните членове на нещо като ин и ян

 

Престижът за една организация е много важен фактор, защото говори за активността и публичната ангажираност на хората, които членуват в нея, казва Павлина Илиева, председател на УС на СТТА ОБТ.

 

Госпожо Илиева, кой и как понесе ефекта от пандемията? Какво показаха резултатите от България, Гърция, Италия и РСМ?

По отношение на кой и как понесе ефекта бих казала всички и много трудно. Пандемията беше нещо неочаквано в глобални размери, невиждано досега в световен мащаб събитие. Тъй като няма предишен опит в справянето с това бедствие в този размер, то хората трябваше сами да намират пътя и начина да се справят – доказателство за тезата, че няма общовалидна панацея или магическа пръчка за тази криза. Обществата сами намериха най-удачния начин за справяне и оцеляване. Видяхме, че дори обединена Европа във всяка държава имаше различни подходи. „Най-важния резултат от проведеното проучване е, че COVID-19 не повлия така пагубно на личните отношения, както предвиждаха някои специалисти. Хората в туризма са свикнали да работят под напрежение и в извънредни ситуации. Те са по-гъвкави в решенията и начина на работа и условията на живот. Освен това във време на многото дигитализирани процеси в нашия бизнес, беше по-лесно да останем в хоум офис и да работим от разстояние. Връзката с клиента не беше прекъсната, а семейната среда даде възможност на всеки работещ в туризма да отдъхне и обърне внимание на близките си – това, което липсва най-много при работещите в туризма.

Представете с няколко думи партньорите на ОБТ по проекта?

Аз се радвам, че УС прие решение да направим този проект. Благодарение на него ние срещнахме партньори, които научиха много за туризма.
Наши партньори са три организации от Гърция, Италия и Северна Македония. Партньор от страна на Гърция е IDEC – организация, която се занимава с изпълнението на европейски проекти в различни области вече 30 години. От Италия партньор е Assoziazione MOST, която работи в социалната сфера, тя оказва помощ на хората в неравностойно положение и изпълнява проекти в тази област. Последният партньор е Women`s Organization of Strumica, чиято основна дейност е да работи с малтретирани жени в неравностойно положение. И трите организации подходиха сериозно и с интерес към нашия проект.

Как компаниите от трите страни членки се справиха с последствията от локдауна и ограниченията на пътуванията – от една страна, и РСМ, чийто сектор не е разчитал на фондове и оперативни програми?

По различен начин стана оцеляването на компаниите в туризма в тези страни. В Гърция държавата подпомогна чрез директно заплащане на 80% от заплатите на хората, заети в сектора. Освен това разпределиха средства в размер на 30% от оборотите на фирмите за 2019 г. Те са разпределени под формата на 40% грант и 60% – безлихвен кредит.
В Италия схемата беше различна. От първия ден държавата изпрати всички заети в туризма в хоум офис и пое 80% от заплатите, които се изплащаха директно на работниците. На собствениците на фирми се изплащаше през различния период грантова помощ между 15%-20% за ликвидност на база деклариран среден месечен оборот за 2019 г. Към клиентите се подходи, чрез Гаранционния фонд. Фондът гарантира ликвидността на ваучерите и насърчи клиентите да ги вземат за период от 2 г. Държавата от своя страна гарантира, че ако средствата във фонда не стигнат, тя ще поеме остатъка. Може би най- безболезненото и мъдро решение за справяне в тази ситуация. Резултатът е по-спокойни хора в туризма, което не доведе до масово напускане и до кадрова криза. Клиентите са спокойни, защото парите са им гарантирани при фалит на туроператора, събраният финансов ресурс в Гаранционния фонд е цял и не е използван, а държавата е дала само гаранции без държавни средства. Но най-важното за нас, като бизнес, е, че всяка фирма започва да се възстановява отново с броя клиенти, с който е спряла през март 2020 г.
В Северна Македония реакцията на държавата е 6-месечна помощ за работни заплати и възможност за кредити, ако фирмата представи достатъчно обезпечение.

Това е първият международен проект, по който ОБТ е инициатор, координатор и партньор – каква е ползата за организацията?

Когато УС взе решение за създаване и участие в европейски проект, то беше обусловено от една по-дългосрочна визия, по която ОБТ започна да работи, а именно обучение на младите хора в туризма и създаването на качествени кадри в туризма. Тази дългосрочна визия ни подтикна да участваме в програма на ЕРАЗЪМ+ , защото това са проекти, свързани с обучения и създаване на обучителни материали, изследвания и проучвания в различни области.
УС на ОБТ има амбицията да стане водеща организация в помощ на средните училища по туризъм и да наложи стандарт за образование при туроператорите и туристическите агенти. Ползата за организацията вече е налице.
ОБТ е в списъка от партньорска мрежа за цяла Европа и винаги може да стане партньор по друг проект или да бъде инициатор на такъв, ако участва със свой проект то тогава има бонус точки, които ще помогнат за одобрението му.
Вече като организация с проект, ОБТ беше поканена като компетентен партньор за създаване на помагало за бизнес английски за средните училища в областта на туроператор и туристически агент.
В процес на участие сме в проект на Плевенската гимназия по туризъм, чрез която ще въведем за първи път в България туроператорски софтуер, с който децата да бъдат запознати и когато излязат на пазара на труда да бъдат подготвени. Амбицията ни е да убедим МОН да види резултатите и да ползва този софтуер във всички гимназии в страната.

Освен престиж за ОБТ, какви ще са ползите от проекта за членовете на организацията?

Престижът за една организация е много важен фактор, защото говори за активността и публичната ангажираност на хората, които членуват в нея. Всеки член на една организация трябва да си даде отговор на въпроса защо членува в нея. Ако тази организация е само членски внос и нищо повече, то тогава по-добре да не съществува. Асоциацията е гласът на съответния бранш. Тя трябва да е жива и да е проводник на новите модели на работа, на промените на пазара и бизнеса. Тя е тази, която подтиква администрацията да работи и да променя нормативната база така както налага динамиката на бизнеса. Когато България е член на европейската общност, има същите възможности като всички останали участници в този елитен клуб. Затова е много важно ние като организация да не ги пропускаме и да можем да подобрим нашата бизнес среда. Една от тези възможности са европейските проекти. В нашия случай този първи проект ни отваря вратата към възможностите, а от тук нататък само от нас зависи колко от тях ще искаме да използваме и какви идеи ще реализираме. Конкретно в този първи проект, това което ще ни даде е опит от различни държави по различни теми в туризма.

Първото обучение за промените в дигиталния маркетинг в туризма вече мина. Нека членовете очакват скоро и презентацията, която ще публикуваме. Предстои ни в септември онлайн обучение за Зелените практики в туризма. Изобщо проектът е още един канал на информация, която е достъпна до членовете в областта на тенденциите в туризма и по-конкретно как COVID-19 повлия на хората в туризма и как се справят след него.

Какво още предстои от тук нататък?

Естествено работа, работа и пак работа. По отношение на проекта, както казах през септември сме планирали онлайн обучение, по-късно среща в Италия, а следващата година организация на голяма заключителна среща в България.
УС взе решение позицията „Технически секретар на проекта” да е на ротационен принцип, като ще протекат 3 цикъла, за да могат повече колеги да се включат в изпълнението на проекта. За целта ще бъде пусната обява за желаещи да заемат тази позиция за втори мандат. Първият беше изпълнен от Мая Николова и тук ще използвам възможността да ѝ благодаря за добре и отговорно свършената работа.

Каква ще бъда ангажираността на организацията към членовете ѝ?

Не разбирам много въпроса …, но все пак, ако е това, което си мисля… членовете са организацията и всеки един от тях трябва да осъзнава това, че ако иска да бъде чут, да разреши проблем, да получи професионална помощ, да промени начин на работа на гилдията, да научава всички актуални новини в сферата, да участва в живота на организацията ОБТ дава тази възможност, защото е единствената професионална организация в туризма, която предоставя шанс на всеки член да участва в група, в която има интерес, да формира и предлага политики и така да участва в дейността на организацията толкова, колкото пожелае. Тази структура ни донесе тежест, която за това кратко време на съществуване никой не предполагаше, че ще успеем да постигнем. Успяхме да направим и предложим в МТ модел на Гаранционен Фонд, благодарение на колегите от групата на Гаранционния фонд, успяхме да внесем в МТ модел на контролен орган, благодарение на труда на колегите от Групата КЗП, успяхме да спечелим първия европроект, благодарение на колегите от Групата Еврофондове, информираме всички за бързо променящите се условия по отношение на пандемията в най-актуалните дестинации, да постигнем споразумение за членовете на ОБТ да има специални цени на тестовете в лабораториите на Рамус и Кандиларов, благодарение на КОВИД групата. Благодарение на колегите от Групата НАП имахме най-актуалната информация за промените, настъпили в кандидатстването или отчитането на програмите по НАП. Да не пропусна, но и колегите от Група ПР и маркетинг ни информират за новините около ОБТ или да измислят забавленията по нашите сбирки. Благодарение на УС и изградената не толкова лесната връзка с четирима министри – Ангелкова, Николова, Балтова и Проданов, ОБТ постигна водеща позиция в разрешаването на проблеми на туроператори и туристически агенти.
Стана практика МТ да се допитва до ОБТ за разрешаването на даден важен казус. Трябва да отчетем заслугата на ОБТ и нейните активни членове, които успяха да убедят администрацията, че бизнесът няма да се справи сам и да договорят 51млн. лева грантови помощи. Това постигнахме благодарение на упоритата и безвъзмездна работа на всички колеги.
Никой от нас, ангажиралите се с обществената работа, не се пести, дори има моменти, когато се налага да пренебрегнем преките си задачи, свързани с личния бизнес, за да реагираме на събитие, което се случва сега, защото е важно за ОБТ.
И отново да се върна на въпроса, след всичко което изредих надявам се да ме разберете защо не го разбирам. Организацията са нейните членове и тяхната активност в нея, води до ангажираност на организацията към членовете. Това е една симбиоза от две половинки, които са зависими една от друга и правят едно цяло. Ин и Ян.