Една въображаема медийна дискусия на „Бъдеще за туризма“ и министър Николина Ангелкова. Много искахме този разговор да се проведе на живо, в някоя телевизия или в радио. Неколкократно отправяхме покани към министър Ангелкова за диспут в избрана от нея медия, но тя като че ли ни отбягваше. Затова решихме все пак да проведем този дебат, като използваме казаното от нея в соловите и медийни изяви. Използвани са отговори на министър Ангелкова в интервюта за БНТ, Нова телевизия, БТВ и Канал 3.

Госпожо Ангелкова, как се отразява сегашната ситуация на туристическия бранш в България?

Николина Ангелкова: Несъмнено сегашната ситуация поставя в много тежко положение туризма не само в България, но и в цял свят. Кризата се отразява на туризма като цяло и ние, заедно с другите министри и премиера правим всичко възможно да подкрепим бранша. Мерките, които сме предприели работят и се приемат добре от колегите. Имаме информация, че сериозен процент фирми са се възползвали от мярката 60/40, знаете, че подготвяме и безлихвени кредити, така че вървим в правилната посока.

Обединение „Бъдеще за туризма“: Напълно сме съгласни с казаното за тежката ситуация, в която сме поставени. Не виждаме обаче нито една мярка, конкретно насочена към туристическия бранш. Мярката 60/40 не е добро решение, още повече, че със заповед на министъра нямаме право да развиваме дейност до 13.05. Кредитирането със сигурност не е решение на проблемите, а и все още няма яснота за мерките, които ще осигурят ликвидност на фирмите от бранша.

Води се сериозна дискусия как ще се процедира с предплатените частично или напълно почивки. Клиентите настояват да получат парите си обратно, какво е становището на министерството по този въпрос?

 

Н.А.: Това е сериозен проблем, над който работим от самото начало на кризата. Голяма част от сумите на клиентите вече са платени на доставчици, като авиокомпании, хотелиери и други. Туроператорите също не могат да получат тези пари обратно и поради тази причина не са в състояние да върнат парите на клиентите. В тази сложна ситуация ние предприехме мерки, с които да предпазим туроператорите от фалити. Със заповед от 13.03 аз спрях дейността на туроператорите и туристическите агенти до приключване на извънредното положение именно с тази цел. В момента тези фирми нямат право да развиват дейност и не са принудени да връщат суми. По закон това трябва да се случи 14 дни след края н извънредното положение. За да помогнем на туроператорите удължихме срока до 1 месец, тоест даваме достатъчно време на колегите в бранша да намерят работещи решения, както вече споменах подготвяме и възможността за безлихвени кредити, които да обезпечат плащанията. Разбира се имаше туроператори, които поискаха гратисен период от 12 месеца за връщане на сумата, но това няма как да се случи. Имаме ясни правила, наложени от ЕК и този срок е 14 дни, направили сме максималното, а именно удължаване на срока до 1 месец. Всяко друго решение ще е в ущърб на потребителите и ще доведе до налагането на сериозни глоби от страна на ЕС.

ОБТ: Решението за поставяне на срок от 1 месец след края на извънредното положение не променя ситуацията. За две седмици повечето туроператори няма как да развият дейност, чрез която да генерират необходимите приходи за разплащане с крайни клиенти. Голяма част от страните-членки на ЕС вече намериха решение и удължиха сроковете до година, а в други – срокът е дори по-дълъг. Предложи се въвеждането на ваучер със срок на валидност между 12 и 24 месеца, който се издава вместо връщането на сумите. Ваучерът е компромисно решение и дава възможност на туроператорите да се съвземат от удара, а на клиентите да са сигурни, че ще могат да използват внесените суми в бъдещ период.

Н.А.: Аз също апелирам към клиентите да приемат ваучери, с които да пътуват на по-късен етап, но ако те откажат ТО са длъжни да възстановят сумите, както изисква ЕК.

ОБТ: Доста държави се спряха на вариант с ваучери, включително и съседна Гърция промени закона закона тази седмица. Други държави, които се спряха на този вариант, са Италия, Франция и т.н. Подчертаваме, че това е вариант за спасение на бранша.

Н.А.: За нас от първостепенно значение е спазването на европейските директиви.

ОБТ: Директивата е пределно ясна – 14 дни е срокът за връщане на сумите, а Вие вече го удължихте до месец – тоест законът вече е нарушен. В подобна извънредна ситуация дори европейските закони подлежат на промяна и приетите от други държави действия се приемат с разбиране от ЕК.

 

Последните седмици излезе информация, че някои застрахователи са прекратили задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“, което означава, че доста туроператори могат да загубят лиценза си.

 

Н.А.: Веднага след като научихме за това решение, поканихме други застрахователите на среща. Всички останали застрахователни компании потвърдиха, че ще предлагат сключване на тази застраховка, така че проблем няма.

ОБТ: Голяма част от застрахователните компании, които потвърдиха, че ще сключват застраховка “Отговорност на туроператора” вдигнаха цените с десетки пъти. Получихме например оферти за застрахователна премия от 10000 лв. за покритие от 25000 лв. И по казуса със застрахователите не бяхме подкрепени от министерството.

Н.А.: Нормално е цените да са по-високи, но застраховката е задължителна и всеки туроператор трябва да я сключи.

Как е уреден този въпрос в други страни-членки ЕС?

Н.А.: В повечето страни е създаден гаранционен фонд, който има ролята на застраховател и обезпечава плащанията в случай на фалити. Аз предложих подобно решение още през 2016 г., но тогава всички туроператори отказаха категорично и дори поискаха моята оставка.

ОБТ: Обсъждането през 2016 г. бе неуспешно, въпреки че голяма част от туроператорите са били „за“ създаването на фонд. Твърдението, че всички са били против не е вярно. Възникналите спорове в крайна сметка са довели до това държавата да прекрати дискусията без да се намери решение. Припомняме, че до края на 2020 г. трябва да има решение по казуса, в противен случай България ще бъде глобена от ЕК.


Н.А.: Екип от експерти работи по въпроса, но ще отнеме време.


ОБТ: Бихме желали в обсъждането да участват представители на бранша, изходящ и входящ туризъм.

 

Каква част от бранша ще има ликвидни проблеми? Очаквате ли безработица?

Н.А.: Туроператорите за около 3600, според мен твърде голяма бройка. В Германия броят е около 700. Със сигурност ще има фалити, ще има и безработица, но ние разработваме мерки, които да помогнат. Убедени сме, че ще има късен летен сезон, подготвяме и мащабна рекламна кампания. Убедени сме, че ще се справим със сегашната трудна ситуация.


ОБТ: Не сме съгласни с действията и изказванията на Николина Ангелкова. Обединение „Бъдеще за туризма“ настоява за незабавна оставка.

Leave a Reply

Your email address will not be published.