Националната асоциация за детски и младежки туризъм (НАДМТ) поиска спешни указания за организирането и провеждането на детски и ученически пътувания и отдих след края на извънредната епидемична обстановка. Те да включват указания за превоз на деца и ученици, за работа на местата за настаняване, за развлечение, за посещение на музеи и на културни институции. Писмото е изпратено до министрите на туризма и на образованието с копие до министър Кирил Ананиев. Наред с правила и протоколи за социална дистанция и предпазване от зараза, фирмите настояват за:

  • приоритетно безвъзмездно финансиране на туроператорите, които работят с деца и ученици;
  • освобождаване от осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за срок от половин година, считано от 13.03.2020 г.;
  • намаляване на от 20% на 9% на ДДС за детските и ученическите пътувания, което ще доведе до поевтиняване на пътуванията и отдиха за подрастващите.

Паралелно с краткосрочните мерки асоциацията предлага и дългосрочни, като:

  • държавна програма за ваучер с номинал 100 лв. за детски и ученически пътувания в България, който ще ползва през учебната 2020/ 2021 г.;
  • промени в Закона за туризма и в наредбата за детски и ученически пътувания с обща цена в съответствие с промените на този вид пътувания;
  • разработване на краткосрочна (3-годишна) и дългосрочна (10-годишна) стратегия за развитие на детския, ученически и младежки туризъм, съвместно с министерствата на туризма и на образованието.

С писмото си туроператорите отправят покана за среща с министър Николина Ангелкова за бързи решения. “Нека не забравяме, че след дългата изолация и дистанционното завършване на учебната година, децата ще имат най-голяма нужда от възстановяване на социалните си контакти, срещи и здравословен начин на живот”, подчертават туроператорите.


За организацията

Национална асоциация за детски и младежки туризъм е учредена през 2006г. В нея членуват 23 лицензирани туроператори, хотелиери и транспортни фирми от цялата страна.