Обединение “Бъдеще за туризма” кани всички потребители на туристически услуги, туристически агенции, хотели, ресторанти, екскурзоводи, транспортни фирми и организации, свързани с туризма да попълнят и разпространят проучването “Готовност за пътуване след глобална пандемия: случаят с България.”

Целта на проучването е се проверят потребителските нагласи за пътуване след края на извънредното положение и кризата с COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.