Браншът търси диалог с правителството, в противен случай излиза на улицата

Обединение “Бъдеще за туризма” отправи поредна покана за диалог с правителството днес. Ако и тя бъде отхвърлена с мълчание, браншът излиза на протест. В отворено писмо до кабинета и парламента от бранша настояват за:

  1. Промяна в срока за възстановяване на предплатени суми – от 14 дни на 12 месеца.
  2. Въвеждане на диференцирана ставка от 5% ДДС за 24 месеца.
  3. Освобождаване от концесионна такса за право на ползване на минерална вода за период до края на 2020 г.
  4. Безвъзмездна финансова помощ в размер на МРЗ от 610 лв. месечно за самоосигуряващите се лица за период от поне 3 месеца, считано от 13.03.2020 г.
  5. Безлихвено отсрочване на всички задължения към бюджета, възникнали след 13.03.2020 г., за период от шест месеца.
  6. Безвъзмездна финансова помощ за микропредприятия, чийто годишен оборот за 2019 г. надвишава 100 000 лв., в размер на 10% от оборота.
  7. Безлихвени заеми за предприятията с дейност, свързана с туризма, в размер до 300 000 лв. без обезпечение, при облекчени условия.
  8. Нисколихвени кредити (до 2% ГПР) за предприятия, чиято основна дейност е в сектор туризъм, в размер над 300 000 лв.
  9. Ясни нормативни правила относно възобновяването на дейност след извънредното положение.а 14.03.2020 г.

В писмото се посочва, че България разполага с 1,358 млрд. евро допълнителни средства от ЕК за подпомагане на засегнатите от епидемията предприятия, за насърчаване на заетостта и социално подпомагане на гражданите, останали без доход вследствие на кризата. По този повод комисарите по Кохезионна политика и заетост, и по социални права, съответно Елиза Ферейра и Николас Шмит, са изпратили писмо до министрите Томислав Дончев и Деница Сачева с указания за мерките, които българското правителство следва да подкрепи с тях. Досега такива мерки не са предприети и липсва отчет за получените и изразходвани средства пред българското общество.

Leave a Reply

Your email address will not be published.