63,7% планират това да стане веднага след отпадане на ограниченията. Половината от запитаните ще го направят в България, сочат резултатите от допитване на Варненското висше училище по мениджмънт.

63,7% от българите планират да пътуват веднага след отпадане на ограниченията или най-много месец-два след това. 65,6% от ще пътуват толкова често, колкото преди пандемията, а 10,5% – дори повече. Добрите новини за туристическия сектор идват от едно проучване на Иван Иванов и доц. Мая Иванова от Висшето училище по мениджмънт във Варна и Cardiff Metropolitan University. То бе направено в началото на май с участието на 945 анкетирани и с помощта на обединение „Бъдеще за туризма“ и Travel Academy.

Таблица 1 представя пълния им профил по пол, възраст, образование, месечен доход на домакинството, семейно положение и брой пътувания за последните 12 месеца. Що се отнася до първата дестинация, която смятат да посетят, запитаните са категорични, че ще е България – 54%, спрямо чужбина – 28,4 на сто. Допитването не изяснява дали причината е страх от заразяване или е обусловена от обективни причини, като затворени граници или липса на средства. Първи ще стегнат куфарите онези, които и преди пандемията са били активни и са имали 6 или повече пътувания за последните 12 месеца (57,7% от анкетираните). Очаквано най-активни – 75%, ще са хората с по-високи доходи (над 3000 лв. за домакинство на месец). Що се отнася до възрастта – най-бързо ще възстановят пътуванията българите на възраст 31-40 и 41-50 години (70% от запитаните). „Много интересен е фактът, че респондентите до 50 години категорично посочват България като своя първа дестинация след пандемията, но хората от възрастови групи 51-60 години и над 60 години са почти поравно разделени между страната и чужбина, като свой първи избор на дестинация“, уточнява доц. Мая Иванова, един от авторите на допитването. Според нея прави впечатление високият дял (45,7%) на „отдиха и релаксацията“, като основен мотив за пътуване, за разлика от бизнеса, който остава значително назад с едва 7,1 на сто, а собственият автомобил е най-предпочитаното средство за транспорт (55,7%). На второ място запитаните поставят въздушния транспорт (29,2%), въпреки сложните процедури за пътуване със самолет, както и драматичното положение на авиоиндустрията.

Основните изводи, които се налагат от обобщаване на данните са:

Резултатите от самото допитване може да откриете тук и тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published.