Браншът иска указания за детски и ученически пътувания

Националната асоциация за детски и младежки туризъм (НАДМТ) поиска спешни указания за организирането и провеждането на детски и ученически пътувания и отдих след края на извънредната епидемична обстановка. Те да включват указания за превоз на деца и ученици, за работа на местата за настаняване, за развлечение, за посещение на музеи и на културни институции. Писмото […]