„Готовност за пътуване след глобална пандемия: случаят с България.“

Обединение “Бъдеще за туризма” кани всички потребители на туристически услуги, туристически агенции, хотели, ресторанти, екскурзоводи, транспортни фирми и организации, свързани с туризма да попълнят и разпространят проучването “Готовност за пътуване след глобална пандемия: случаят с България.” Целта на проучването е се проверят потребителските нагласи за пътуване след края на извънредното положение и кризата с COVID-19. […]