fbpx

Туризмът се обедини

Тринадесет браншови организации, сред които Сдружение „Обединение „Бъдеще за туризма“ (СТТА ОБТ), подписаха Харта за обединение на работещите в отрасъл „Туризъм“. Това стана днес в столичния хотел „Милениум“. Останалите организации, които влизат в Алианса на туристическата индустрия, са БХРА, АБТТА, БАТА, Сдружение „Туризъм“, двете организации на екскурзоводите в България – АЕБ и СЕБ, Българска асоциация на експертите в туризма (БАЕТ), НАСТ, Асоциация на планинските водачи „Планини и хора“, Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия (АСЕТИ) и ФТШИБ. „Нашата мисия е да обединим усилия и експертен потенциал, да съгласуваме интересите на работещите в туристическите дейности и отрасъла в дух на партньорство, сътрудничество и взаимопомощ за създаване на устойчива икономическа и социална среда за развитието на туризма като приоритетен отрасъл на българската икономика“, е записано в Хартата.


„Като най-младата организация в туризма сме горди, че сме сред учредителите на Алианса. Това не е поредното НПО, а реално обединение, основано върху равнопоставеност, взаимно уважение, взаимопомощ, коректност и професионализъм. Този експертен потенциал ще бъде в подкрепа на общи каузи и стратегии за развитието на туризма“, посочи Павлина Иванова, председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“.