"Туризма предизвиква управляващите"

Българските туроператори и туристически агенти за пореден път обръщат внимание, че техният бизнес е единственият, който е в ефективен локдаун от март месец насам. Спадът в дейността им е над 95%. Няма бизнес, който да оцелее при обективна невъзможност да функционира вече 9 месеца, без перспектива за рестарт и без да бъде подпомогнат. Отговорно заявяваме, че сме единствената страна, членка на ЕС, която не е подпомогнала туроператорите и туристическите агенции. Изумени сме от тоталното игнориране на проблемите ни и от нежеланието на управляващите да помислят за нас.

Настояваме правителството спешно да вземе конкретно решение за нашия сектор и да обяви публично подкрепя или изоставя бранш, който през 2019 г. е дал около 8,55% от БВП на страната. През 2019 г. приходите от входящ туризъм са 3,7 млрд. евро, а от изходящ – 1,5 млрд. евро или общо около 5,2 млрд. евро. Предварителните данни показват, че БВП на България за 2019 г. е 60.7 млрд. евро.
Туроператорският сектор поддържа около 16 000 високоплатени работни места, и е основен работодател на екскурзоводите в България. Всички работещи в сектора имат семейства, огромното мнозинство са млади хора, избрали да останат в страната ни, които са взели кредити, за да поддържат нормален жизнен стандарт. Масовите фалити на ТО, биха довели до недоволството на около 320 000 клиента, предплатили за неосъществени по време на К-19 кризата пакети, до финансова нестабилност на хиляди семейства и невъзможност да се погасяват кредитите, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, разбиването на един строен сектор от туризма, работещ прозрачно и спазващ винаги буквата на Закона. Това ще отвори „вратите“ да нахлуят чужди туроператори, които бяха подпомогнати вече от техните държави, преживели К-19, налагайки високи цени на българския туристически пазар, обслужвайки българските туристи и най-важното – плащайки данъците си извън страната ни.

Изключително сме обезпокоени, че мерките, обявени на днешния Министерски съвет, отново подминават с конкретика нашия сектор. Отново ние сме в „зоната на предвидимото и очакваното“.

Настояваме да получим категорични отговори на следните поставени въпроси:

  • Кога и в какъв размер ще бъде подпомогнат сектора на туроператорите и туристическите агенти?
  • От къде да набавят туристическите фирми необходимия финансов ресурс за месечните си разходи за оборотен капитал?
  • При условия на „затворен бизнес“ с акт на държавен орган, как анонсираните 439 туроператорски и турагентски фирми/ от общите над 3400/, получили финансиране по европрограми за МСП, ще поддържат мин.3 месечна стопанска дейност, по условия на ОПИК и задължение по сключен административен договор?
  • От къде туроператорите и туристическите агенти да осигурят 40% финансов ресурс за своите работници по мярката 60/40, в условия на спряна основна дейност?
  • Ще бъдат ли компенсирани самоосигуряващите се управителите на ЕООД, които вече 9 месеца са оставени без всякаква социална и финансова помощ, поради факта, че не попадат в обхвата на програмите на МТСП?
  • Бизнес, чиято основна дейност стартира през пролетта на всяка календарна година чрез предоставяне на услуга, която се планира и реализира в период от 3-6 месеца, как ще завърши финансовата си отчетна 2020 година, след 9 месечен спад в дейността от 95%?
  • При отрицателен баланс, в края на отчетната финансова година, как ще се осигури оздравяване на фирмите за участие в бъдещи европрограми и финансови проекти, наравно с националния план за възстановяване и устойчивост за 2021-2027?
  • Как да осигурим ресурс за компенсиране на нашите клиенти, чийто организирани пътувания за предстоящите коледни празници са вече провалени?
  • Ще бъдат ли подпомогнати фирмите, които имат инвестиционни кредити?

 

Поставените ни искания са ясни, обосновани с цифри, които сме се постарали да обобщим и с примери от другите европейски страни, където туроператорите получиха първи транш финансова помощ за спасяване, втори транш – за подкрепа и сега получават третия транш – за рестарт.

С последната корекция на Временната финансова рамка, ЕК приветства целенасоченото подпомагането на предприятията в нужда, чрез покриване на част от разходите им, с цел да се предотврати влошаването на финансовото им състояние, да се поддържа стопанската им дейност и да им се предостави стабилна платформа за възстановяване.

Настояваме за включването ни в плана на правителството за спешна финансова подкрепа, в резултат на спряна дейност от 13.03.2020 досега.