fbpx

Пресконференции на живо

“Гаранционният фонд като спасителен пояс за туризма”

Експерти и хора от бизнеса посочват състоянието, проблемите, потенциала и скритите резерви, които с координираните действия на правителство, местна власт и бизнес биха обезпечили предстоящия активен сезон.

Акцент ще бъде необходимостта от създаването на Гаранционен фонд:

  1. Той дава сигурност на потребителите на туристически услуги;
  2. Защитава бранша от (не)очаквани фалити;
  3. Рискуваме налагане на огромна санкция, която всеки български данъкоплатец ще плати от джоба си.

 

Гледайте запис от пресконференцията: 

Слайдовете от пресконференцията: