fbpx

Очаквайте скоро! 

Уважаеми колеги,
На 17.08.2020 една спонтанна идея се превърна в реалност. Обединени в борбата ни за оцеляване в кризата Ковид 19 ние доказахме, че заедно можем много. В изминалите почти шест месеца, общувайки от разстояние, ние станахме освен колеги, приятели и верни партньори Вървейки с малки крачки, но уверени, че сме заедно ние повярвахме, че можем много. При срещите ни с представителната власт преминахме през всички етапи на комуникация от диалог, убеждение и добър тон до иницииране на протести. Учихме се на толерантност и загърбване на личните проблеми, в името на общата идея за обединение и бъдеще на туризма. На 17.08.2020г се проведе Учредителното събрание на Сдружение на Туроператорите и Туристическите агенти „Обединение Бъдеще за Туризма“. В Устава на Сдружението си поставихме високи цели, които с обединени усилия биха били трудни за изпълнение, но не и невъзможни:

  • Осигуряване на ефективна и достатъчна финансова подкрепа за туроператорите и турагентите в условията на Ковид криза, която вече шести месец прави изходящият туризъм невъзможен и без перспективи за рестарт. Амбициите ни са общата финансова подкрепа да достигне 10% от оборота на всяка фирма, за да се осигури оцеляването на сектора.
  • Упорита и целенасочена работа за запознаване на всички държавни институции, от които зависи дейността – Министерство на туризма, Министерство на икономиката, Министерства на финансите, Министерство на Труда и социалната политика със спецификата на работата на изходящия туризъм. Вярваме, че решаването на проблематиката минава през осъзнаването ѝ.
  • Изграждане на професионални отношения с утвърдените браншови организации и стремеж към създаване на Конфедерация на туроператорите и туристическите агенти, която много по-ефективно би могла да представлява и защитава общите интереси.
  • Последователни контакти с различните институции, регуриращи дейността , с цел създаване на адекватна нормативна уредба и преустановяване на незаконната дейност , която е бич върху бранша.
 
Докато подготвяме новата версия на уебсайта, разпределяме задачите и подготвяме работните групи на Сдружението – можете да ни подкрепите като станете редовен член на СТТА “Обединение Бъдеще за Туризма”: 


     


    Сдружение на Туроператори и Туристически Агенти “Обединение Бъдеще за Туризма”