fbpx

Covid-19 туризъм и последици от пътуванията - управление на кризи, трансформация и прераждане

Проект: 2021-1-BG01-KA210-ADU-000037771

Координатор на проекта: СТТА ОБТ

Партньори: Женска организация Струмица, Северна Македония; Асоциация МОСТ САС, Италия; IDEC AS, Гърция.