fbpx

Актуална информация за пътуване

За да се забави разпространението на коронавируса и да се защити здравето на всички пътуващи, се въведоха някои ограничения за пътуване. В настоящата секция можете да откриете актуална и полезна информация за това какви са те, както и какви са изисквания на различните държави във връзка с пътуванията от и до тях. Друг начин да получите актуална ифнормация е чрез платформата Re-Open EU, както и на сайтът на Mинистерство на Външните Работи (МВнР).

Списък с държави

Гърция

Дата на актуализация: 04.12.2020 г.

Българските граждани могат да влизат на територията на Република Гърция през сухопътните, морските или въздушните граници на страната при наличие на отрицателен тест за COVID 19, направен не по-рано от 72 часа преди влизането на територията на страната, и предварително попълнен формуляр за пътуване и получен QR код. Формулярът е достъпен на адрес: https://travel.gov.gr/

Изискването за предоставяне на отрицателен PCR тест не важи за деца, които към момента на влизане в страната не са навършили 10 години. Влизането в страната на български граждани, без разрешение за постоянно или временно пребиваване, е възможно единствено през ГКПП “Кулата-Промахон”, като изход от страната е възможен и през ГКПП „Маказа-Нимфея“.

Във връзка с усложнената обстановка от COVID-19, от 28 октомври от 00:30 до 05:00 часа гръцките гранични власти ще пропускат през ГКПП Промахон на влизане в Гърция леки автомобили и автобуси само с гръцки граждани. Товарните автомобили ще бъдат пропускани без промяна, както досега.

През ГКПП “Илинден” – “Ексохи” се пропускат само товарни автомобили с един водач след представяне на QR код.

На влизане в Гърция през ГКПП “Маказа” могат да преминават гръцки граждани и чужди граждани с гръцки разрешителни за пребиваване. Тези граждани няма да се пропускат от 23 ч. до 7 ч. в двете посоки.

Водачи на товарни автомобили до 3,5 тона, извършващи международен превоз на стоки и товари през ГКПП „Маказа“, се допускат за влизане в Гърция, след представяне на QR код, по всяко време на денонощието.

През ГКПП “Капитан Петко войвода”- “Орменион” гръцките гранични власти ще пропускат само товарни автомобили, след представяне на QR код.
През ГКПП “Ивайловград” – “Кипринос” и ГКПП “Златоград” не се пропускат в двете посоки никакви превозни средства.

До 30 ноември 2020 г. във връзка с усложнената епидемиологична обстановка се забранява придвижването извън границите на окръзите в Гърция с изключение на случаите, когато се налага придвижване до/от работното място, за което е необходимо представяне на удостоверение от работодател. В изключенията попадат и пътуване по здравословни причини, пътуване за придвижване до мястото на постоянно местоживеене (еднократно) като за целта се изискват съответните документи удостоверяващи причината и необходимостта от пътуване извън окръга.

Въведена е и забрана за излизане и движение на гражданите от 21 ч. до 05 ч. сутринта. Движението в този времеви интервал е разрешено по изключение за придвижване от/до работното място; по причини свързани със здравето (придвижване до аптека, лекар, болница или здравен център, след предварителна консултация и съответна препоръка); индивидуално с домашен любимец;

Ограничено е и излизането и движението на граждани през деня в рамките на съответния окръг. То е разрешено за обслужване на жизненоважни лични или служебни нужди, сред които придвижване до/от работното място или в работно време; придвижване до/от училище; по здравни причини; за снабдяване със стоки от първа необходимост, когато не е възможно своевременното им изпращане и получаване; еднократно придвижван до мястото на постоянно местоживеене; посещение на публична административна служба, в случаите, когато не е възможно обслужване по електронен път или по телефона, само при спешни случаи и след предварително договорена среща и получено писмено потвърждение от съответната администрация.

Бланки на необходимите удостоверения, според необходимостта или причината за излизане и движение навън, могат да бъдат свалени от https://forma.gov.gr/ и да бъдат попълнени от съответния гражданин или да бъде получено разрешение за излизане чрез изпращане на sms от мобилен телефон. Удостоверение за придвижване до постоянното местоживеене може да бъде свалено от тук или да бъде извадено копие на данъчната декларация Е1.

Българските граждани, които се намират на територията на Гърция и нямат регистрация като постоянно пребиваващи, трябва да получат удостоверение от посолството ни в Атина или от генералното ни консулство в Солун, ако искат да се завърнат в България с лек автомобил, преминавайки през различни области. Подобен документ не е необходим при завръщане със самолет или автобус. Гражданите удостоверяват правото си да се придвижват между отделните административни области в страната и в рамките на града като представят закупен билет за самолет/автобус, с крайна дестинация България и документ за самоличност.

Турция

Дата на актуализация: 04.12.2020

Българските граждани могат да пътуват до Турция без ограничения.
От 11-и юни 2020 г. турските власти възстановяват преминаването през граничните си контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Р. България – „Капъкуле“, „Хамзабейли“ и „Дерекьой“ за български и чужди граждани, без прилагането на ограничителни мерки във връзка с разпространението на корона-вируса. Пешеходно преминаване на границата между България и Турция се допуска само през ГКПП Малко Търново – Дерекьой.

При основателни съмнения относно здравословното състояние на пътуващите се предвижда да бъдат извършени тестове за наличие на вируса Covid-19 на пунктовете.
Носенето на защитни лицеви маски като елемент от противоепидемиологичните мерки в Турция е задължително както на закрити, така и на открити пространства, включително и по отношение на пътуващите в моторни превозни средства. Турските власти в областите Одрин, Къркларели и Текирдаг прилагат стриктен контрол върху изпълнението на противоепидемиологичната мярка и налагат глоби на нарушителите.
Подробна информация относно Covid-19 в страната и списък с лаборатории/болници, в които могат да бъдат правени PCR тестове, може да бъде открита на следните страници:

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,25360/YETKILI-SAGLIK-TESISLERI-VE-ARACI-KURULUSLAR.HTML

https://covid19.saglik.gov.tr/

Сърбия

Дата на актуализация: 

От 20-и август 2020 г. чуждите граждани, които преминават транзитно през Република Сърбия, могат да влизат в страната, без да е необходимо да притежават отрицателен RT-PCR тест за наличие на вируса SARS-CoV-2. Транзитното преминаване се ограничава за период не по-дълъг от 12 часа от момента на влизане на територията на Република Сърбия.
За останалите лица, които не преминават транзит, а влизат на територията на Сърбия от Република България, Румъния, Република Северна Македония и Република Хърватия остава изискването за задължително представяне на отрицателен PCR-тест не по-стар от 48 часа, издаден от национална референтна лаборатория на държава, от която съответното лице влиза в Република Сърбия.
Изискването за предоставяне на документ за негативен PCR-тест няма да се отнася за граждани на Република Сърбия, пристигащи от гореизброените държави, както и за чужди граждани, в следните случаи:
I. Транзитно преминаващи през Република Сърбия;
II. Акредитираните в дипломатически и консулски представителства служители и работещите в международни организации, както и членовете на техните семейства, които имат издадени от МВнР на Република Сърбия или от Генералния секретариат на правителството специални лични карти или идентификационни документи;
III. Деца до 12 годишна възраст, чиито родители, настойници или придружаващи ги членове на домакинството притежават документ за отрицателен PCR тест;
IV. Лица, които имат временно или постоянно пребиваване в Република Сърбия.
Според Инструкцията на министъра на здравеопазването на Сърбия изискването за отрицателен RT-PCR тест няма да се прилага и по отношение на чуждите граждани на съседни страни, които са жители в пограничните райони и които извършват селскостопански дейности или работят на територията на Република Сърбия, на които работодателят от Република Сърбия им е издал документ за трудова заетост, при условията на реципрочност.

Франция

Дата на актуализация: 

С цел предотвратяване на разпространението на заболяването COVID-19 всички пристигащи със самолет във Франция следва да представят декларация по образец за липса на симптоми на заболяването COVID-19, както и относно обстоятелството дали в последните 14 дни преди полета са били в контакт с установен случай на COVID-19. Декларацията се представя преди качване в транспортното средство, както и по време на граничния контрол. Липсата на декларация може да бъде причина за постановяване на отказ за влизане на територията на Франция.
Влизане на територията на Франция от страни от европейското пространство /държавите – членки на Европейския съюз, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Великобритания, Сан Марино, Швейцария, Ватикана/, както и от следните държави: Австралия, Канада, Южна Корея, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Тайланд, Тунис, Уругвай, не е свързано с ограничения що се касае до мерките, свързани с неразпространението на болестта COVID-19.

В допълнение, въпреки обявеното, че вътрешните европейски граници на Франция остават отворени, налице са случаи, при които френските гранични власти изискват документи, които обосновават влизането в страната в зависимост от изключенията на наложената в цялата страна обща карантина. При липсата на такива доказателства, влизането в страната може да бъде отказано. Поради това препоръчваме на българските граждани да съобразяват пътуването си във Франция с предвидените изключения от общата карантина, като носят у себе си съответните документи, с които могат да докажат наличието на съответното изключение.
Влизане на територията на Франция от други трети страни, извън горепосочените, когато е разрешено, предпоставя задължение за подлагане на изследване (COVID-19 тест) при пристигането във Франция. За лицата, пристигащи във Франция от следните страни: Бахрейн, Обединени арабски емирства (ОАЕ), Съединените американски щати (САЩ) и Панама, PCR тестът е задължителен 72 часа преди качването на борда на самолет за Франция.

Лицата, пристигащи от последните две категории държави, следва да разполагат с атестация по образец, налична на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи на Франция, с документи, удостоверяващи съответно основание за влизане на територията на Франция, както и с декларация, че не проявяват признаци на заболяването COVID-19.
Освен това, пътниците над 11 годишна възраст, според държавата, от която пристигат, имат задължение да представят отрицателен тест за COVID-19 или преди качване в превозното средство, или при пристигането им във Франция:

 • пътниците на възраст над 11 години, пристигащи от САЩ, ОАЕ, Панама или Бахрейн, са длъжни преди качването им на превозното средство да представят отрицателен тест за липса на болестта COVID-19, направен в рамките на 72 часа преди полета. В противен случай качването им на превозното средство може да бъде отказано;
 • всички останали пътници на възраст над 11 години, с изключение на тези, пристигащи от държава-членка на ЕС или от някоя от държавите, посочени по-горе (САЩ, ОАЕ, Панама, Бахрейн), които не могат да представят резултатите от тест, направен в рамките на 72 часа преди полета, биват поканени да направят тест веднага при тяхното пристигане на обособените за тази цел места на морските гари или на аерогарите.

Независимо от държавата на пристигане, лицата, които показват симптоми на заболяването COVID-19 при пристигането им на френската територия, биват поканени да спазват карантина или биват поставяни в изолация с решение на териториално компетентната префектура.

Считано от 00.00 ч. на 30 октомври, т.г., влезе в сила решението на президента Емаюел Макрон за поставяне в социална изолация на цялата територия на Франция (с изключение на някои адаптации в отвъдморските територии), считано от 00.00 ч. на 30 октомври т.г. за срок от най-малко 4 седмици, и по-точно, до 01 декември т.г.

Вътрешните европейски граници на Франция остават отворени за пътуване в рамките на европейското пространство. Забраняват се личните събирания и пътуванията от една област в друга.

Швеция

Дата на актуализация: 

Българските граждани могат да пътуват до Швеция без ограничения.

Швейцария

Дата на актуализация: 

Българските граждани могат да пътуват до Швейцария без ограничения.

Считано от 15 юни 2020 г. Швейцария възстанови свободното движение на граждани от Шенгенското пространство включително и България, ЕС, ЕАСТ и Великобритания, и членовете на техните семейства. Ограниченията за влизане в Швейцария остават на този етап за граждани на трети страни, които пребивават в България, Румъния, Хърватия, Кипър, Ирландия и Великобритания. Изключения се правят за граждани на трети страни, които се командироват в Швейцария от фирми със седалище в тези 6 държави, за престой не повече от 90 дни, в рамките на една календарна година. Всички гранични пунктове по вътрешните граници на Шенген ще бъдат отново отворени за свободно движение. Федералната митническа администрация ще запази проверките, с цел предотвратяване на контрабандата на стоки и трансгранична престъпност. На този етап не се организират задължителни тестове по летищата и сухопътните граници. Препоръчваме българските граждани да се информират за ограниченията и рисковите държави на интернет адрес:

HTTPS://WWW.BAG.ADMIN.CH/BAG/EN/HOME/KRANKHEITEN/AUSBRUECHE-EPIDEMIEN-PANDEMIEN/AKTUELLE-AUSBRUECHE-EPIDEMIEN/NOVEL-COV/EMPFEHLUNGEN-FUER-REISENDE/QUARANTAENE-EINREISENDE.HTML

Официалният телефон за предоставяне на информация, свързана с корона вируса в Швейцария, е +41 58 463 00 00 (между 06:00-23:00 ч.), а информация за пътуващи до Швейцария се предоставя на телефон +41584644488 (между 06:00-23:00 ч.).

Германия

Дата на актуализация: 

От 8-и ноември 2020 г. лицата, които 10 дена преди влизането в Германия са пребивавали в рискова зона – класифицирана като такава от Robert Koch Institut (HTTPS://WWW.RKI.DE/DE/CONTENT/INFAZ/N/NEUARTIGES_CORONAVIRUS/RISIKOGEBIETE_NEU.HTML), са длъжни преди пристигането си в Германия да се регистрират на HTTPS://WWW.EINREISEANMELDUNG.DE/ (сайтът ще бъде активен от 08.11.2020) и да носят копие на направената регистрация. След пристигане в страната са длъжни веднага да влязат в карантина за период от 10 дни, както и да уведомят местните здравни служби за пристигането си и влизането в карантина.
По изключение, всеки, който не успее да се регистрира на посочения сайт, ще трябва да попълни формуляр на хартиен носител (МОЖЕ ДА ГО ОТКРИЕТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК).
Подаването на невярна информация може да бъде преследвано като административно нарушение с глоба до 25 000 евро.
Възможно е скъсяване на периода на карантината, но най-рано след 5-ия ден: ако след петия ден бъде направен тест, чийто резултат е отрицателен, карантината може да бъде предварително прекъсната.
Същевременно, тъй като въвеждането на разпоредбата е в компетенциите на всяка отделна федерална провинция, са възможни различия. Настоятелно молим да се проверяват разпоредбите на отделните федерални провинции: HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/CORONA-BUNDESLAENDER-1745198.
В зависимост от местните разпоредби, в рамките на 10-те дни на карантината, местните здравни служби могат да поискат от пристигналите лица да представят отрицателен резултат от тест за корона-вирус. Ако не разполагат с такъв, може да им бъде поискано да си направят тест.
До 1 декември 2020 г. тестът ще бъде безплатен за всички, пристигащи от рискови зони, в случай, че бъде направен в рамките на 10 дни от влизането в Германия. За най-близкия тестови център може да бъде получена информация на телефонен номер 116 117 или в Интернет – на адрес WWW.116117.DE.
Резултатът от теста трябва да се съхранява най-малко десет дни и незабавно да се представя на компетентните органи при поискване. В случай, че бъде направен тест след пристигането, и резултатът е положителен, засегнатите ще бъдат информирани от отговорния здравен орган за необходимите последващи стъпки.
След пристигането си в Германия, лицата са длъжни веднага да уведомят местните здравни служби за пристигането си и влизането в карантина. При появата на симптоми на COVID-19 (кашлица, треска, хрема или загуба на мирис и вкус) по време на карантината, това също трябва да бъде съобщено незабавно на здравните служби.
За определяне на отговорната местна здравна служба, моля проверете тук: HTTPS://TOOLS.RKI.DE/PLZTOOL/.
Възможно е съкращаване на периода на задължителната карантина, но най-рано след петия ден, като се направи тест за корона-вирус, чийто резултат следва да бъде отрицателен. Резултатът от теста трябва да се съхранява най-малко десет дни и незабавно да се представя на компетентните органи при поискване.
Изключения от влизането в задължителна карантина – в различните федерални провинции има различия, молим сънародниците да проверяват разпоредбите на отделните федерални провинции преди предприемането на пътуването: HTTPS://WWW.BUNDESREGIERUNG.DE/BREG-DE/THEMEN/CORONAVIRUS/CORONA-BUNDESLAENDER-1745198.

Испания

Дата на актуализация: 

Считано от 23 ноември 2020 г. се въвежда изискването за представяне на удостоверение за отрицателен PCR тест, извършен в рамките на 72 часа до влизане в Испания, за граждани на 65 страни с висок риск на зараза, включително и България.
Мярката се прилага при пристигане на летище или пристанище, но не засяга пътниците, които преминават сухопътните граници на страната. Изискването се отнася за международни пътници, чиято крайна цел е Испания и не се прилага към транзитно преминаващите с крайна дестинация друга държава.
Всички пътници са задължени да попълнят и формуляр за здравен контрол преди влизане в Испания. Той може да бъде намерен на следния адрес: https://www.spth.gob.es/ или чрез безплатното приложение SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Пътникът е длъжен да го съхранява в себе си на хартиен носител.
Пътниците, пристигащи в Испания по въздух или по море, трябва да се подложат на температурен контрол, който се извършва рутинно, като границата за допустимата телесна температура е до 37,5 ºC.
Списъкът с държавите и рисковите области, както и критериите, използвани за тяхното определяне, се преразглеждат на всеки петнадесет дни. В момента в него са включени европейските държави Германия, Австрия, Белгия, България, Чехия, Кипър, Хърватия, Дания (с изключение на Фарьорските острови и Гренландия), Словения, Словакия, Естония, Франция, Гърция (без районите на Китри, Йония Нисия, Дитики Елада и Стереа Елада), Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия (без Азорските острови), Румъния и Лихтенщайн.

Италия

Дата на актуализация: 

Италианското правителство отмени задължението за 14-дневна карантина за пътуващите до Италия, които в предходните 14 дни са пребивавали или преминавали транзитно през територията на България, считано от 22 септември 2020 г.

Лицата, които са пребивавали или дори са преминали само транзит през Белгия, Франция (цялата територия), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нидерландия, Чехия и Испания в рамките на 14 дни преди влизането в Италия, трябва да представят удостоверителен документ за отрицателен резултат от проведено PCR изследване за COVID-19, направено до 72 часа преди влизането в Италия, или да извършват такова изследване веднага след пристигането на граничните пунктове (където е възможно) или в рамките на 48 часа от влизането в страната в местните лечебни заведения.
Също така, следва да имате предвид, че Министерството на здравеопазването на Италия забрани със заповед влизането и транзитното преминаване през територията на страната на лица, които в предходните 14 дни са пребивавали или преминавали транзитно през следните държави: Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босна и Херцеговина, Чили, Кувейт, Северна Македония, Молдова, Оман, Панама, Перу, Доминиканска Република, Косово, Черна гора. Забраната не се отнася за лица с постоянно местожителство в Италия.

В допълнение на горното, считано от 09 юли т.г. всеки, който влиза на територията на Италия, е длъжен да предостави на превозвача или на полицейските власти, в случай на проверка, собственоръчно попълнена декларация, която може да бъде изтеглена на следния адрес на министерството на външните работи и на международното сътрудничество на Италия:
HTTPS://WWW.ESTERI.IT/MAE/RESOURCE/DOC/2020/10/MODULO_RIENTRO_SINTETICO_14_10_20.PDF – НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
HTTPS://WWW.ESTERI.IT/MAE/RESOURCE/DOC/2020/10/MODULO_RIENTRO_SINTETICO_14_10_20_EN.PDF – НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Отчитайки осезаемото увеличаване на броя на заразените през последните дни (повече от 20 хил. случая дневно), правителството прие нов декрет за ограничаване на разпространението на вируса, в сила от 26 октомври до 24 ноември 2020 г., съдържащ следните мерки:

 • затваряне на заведенията в 18 ч., дори и през почивните дни;
 • затваряне на фитнеси, плувни басейни, театри и кина;
 • затваряне на игрални зали, зали за залагания и бинго;
 • препоръка движението навън да бъде ограничено до необходими дейности (работа, обучение, здраве).

Португалия

Дата на актуализация: 

Българските граждани могат да пътуват до Португали без ограничения.
Разрешава се влизането на територията на Португалия на граждани на държави членки на Европейския съюз (ЕС) и на страни от Шенгенското пространство чрез полети от държави членки на ЕС и “Шенген”. При влизане на португалска територия пътниците са длъжни да попълват декларация, в която, освен други данни, посочват държавата, от която пътуват и адрес, на който ще отседнат в Португалия. За пристигащите в Португалия режим на карантина може да бъде наложен по усмотрение на здравните власти в конкретни случаи, по тяхна преценка. При влизане в страната пристигащите попълват декларация по съответен образец, като е важно да се има предвид, че е една от задължителните за попълване графи е адрес на пребиваване.

ВАЖНО! С Декрет № 51-U/2020 на Президента на Републиката на територията на Португалия (вкл. двете автономни области, Мадейра и Азорския архипелаг) е обявено извънредно положение, в сила от 00:00 ч. на 09 ноември 2020 г. до 23.59 ч. на 23 ноември, с възможност да бъде продължено. Предвидена е възможност за измерване на телесната температура или провеждане на диагностични тестове при влизане или излизане от страната по въздух или вода.

Има специфични изисквания за пътуванията до автономните области Мадейра и Азорския архипелаг, а именно:
За пътуващите до Мадейра:
Пътниците, пристигащи по въздух на архипелаг Мадейра, следва да представят отрицателен тест за COVID-19, направен в рамките на последните 72 часа преди началото на пътуването или да го направят на място при пристигането си, като тестът се заплаща от самите тях.
Специфични изисквания за пътувания до някои от Азорските острови:
Пътниците, пристигащи по въздух на Азорския архипелаг, имат следните опции:

 1. Да представят отрицателен тест за COVID-19, направен в рамките на последните 72 часа преди началото на пътуването;
 2. Да направят теста на място и да останат в профилактична изолация докато се получи (отрицателен) резултат от теста;
 3. Да останат под доброволна карантина за 14 дни в посочен хотел;
 4. Да се върнат или да отпътуват извън региона, оставайки до момента на полета в профилактична изолация в посочен за целта хотел.

Продължават да не се допускат пътници от круизните кораби, акостиращи на португалските пристанища.
За повече информация посетете СЛЕДНИЯ ЛИНК.

С Постановление на МС № 8/2020 в 121 рискови общини, в т.ч. Лисабон, Порто, Бежа, Кащело Бранко, Сетубал, Брага и др., по време на извънредното положение се забранява свободното движение по улиците между 23:00 ч. и 5:00 ч. в дните от понеделник до петък и в съботните и неделните дни – между 13:00 ч. и 5:00 ч., освен по неотложни причини.
Извършване на контрол на здравословното състояние на гражданите е допустимо на местоработата, в държавните учреждения, учебни заведения, търговски, спортни или културни обекти, градски транспорт, здравни обекти и др.


От 4-ти ноември 2020 г. влизат в сила нови мерки за борба с разпространението на COVID-19, като те ще се прилагат в общините с регистриран брой на заразени с COVID-19 над 240 на 100 000 души през последните 14 дни, които към момента са 121. Общините с най-висок риск ще се идентифицират на всеки 15 дни. Новите мерки включват:

 • задължение за ненапускане на дома, освен за придвижване до месторабота, училище, за пазаруване или спортни дейности;
 • въвеждане на различни часове на задължителното работно време;
 • затваряне на търговските обекти в 22.00 ч.;
 • посещение на ресторанти в групи до 6 човека и работно време до 22.30 ч.;
 • отбелязване на тържества и събития в групи до 5 човека, с изключение на членовете на едно и също домакинство;
 • забрана на пазари и панаири;
 • въвеждане на задължителна работа от разстояния в домашна среда, освен при невъзможност за работника.

Дания

Дата на актуализация: 

Считано от 00.00 ч. на 17 октомври 2020 г.. Дания въвежда ограничителни мерки спрямо гражданите, пристигащи от България. Страната ни ще бъде включена в категорията „рискови страни“, предвид увеличения брой на заразените с COVID 19 у нас. Гражданите, пътуващи от България ще могат да посетят Дания само по „уважителни“ причини. Авиокомпанията “WIZZ Air” оперира по маршрута София-Копенхаген-София четири пъти в седмицата и е възможно български граждани без основателни причини да не бъдат допускани за съответните полети.

Считано от 26 октомври, понеделник, наред с вече съществуващото изискване за представяне на „основателна причина“ за влизане в Дания за гражданите, които идват от т.нар. „затворени“/ „карантинирани“ страни съгл. предписанията на Датската полиция на HTTPS://CORONASMITTE.DK/EN/ENTRY-INTO-DENMARK/PERSONS-RESIDENT-IN-BANNED-COUNTRIES, ще бъде изискан документ за предварително направен тест за коронавирус, с отрицателен резултат не по-стар от 72 часа, ако въпросната страна е считана за „високорискова“. Към настоящия момент в списъка на високорискови страни (ЕС, Шенгенско пространство, Великобритания и трети страни), попада България, съгласно доклад от Датския серологичен институт.

Датската полиция съобщени, че през първите дни, т.е. понеделник, 26 октомври и вторник, 27 октомври, на гражданите няма да бъде отказано влизане в Дания, макар и без документ за направен предварителен тест. Вместо това лицата пътуващи днес и утре ще трябва да попълнят медицинска декларация за отсъствието на направен тест (Declaration of missing Medical Certificate – SARS-CoV-2 PCR testing result and intention of self-isolation), с която се задължават да се тестват в Дания в рамките на следващите 24 часа след пристигането си, както и да се подложат на самоизолация в следващите 48 часа след направата на теста. Към 26 октомври и 27 октомври на гореспоменатите пристигащи ще бъде предоставена възможността за безплатен тест за коронавирус в установените пунктове в Дания. В случаите на пристигане на летище Каструп това ще бъде възможно срещу представяне на бордна карта за полет.

Изискването за направен през последните 72 часа коронатест с отрицателен резултат няма да обхване лицата с адресна регистрация в граничните на Дания райони: Шлезвиг-Холщайн (Германия), Сконе, Халанд и Блекинге (Швеция) и Норвегия. От изключението ще се ползват и транспортиращите стоки превозни средства и транзитно пътуващите през Дания граждани.

Нидерландия

Дата на актуализация: 

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!
Българските граждани могат да пътуват до Кралство Нидерландия с ограничения.
Считано от 19.08.2020 г., нидерландските власти променят силно препоръчителната карантина (strongly advisable) в домашни условия от 14 на 10 дена за гражданите, пристигащи от Република България в Кралство Нидерландия. Също така, не се препоръчват пътувания до България с цел туризъм, с оглед на влошаващата се епидемиологична обстановка в страната по отношение на COVID-19.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРАНТИННАТА МЯРКА В НИДЕРЛАНДИЯ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ ТУК.
С решение на нидерландското правителство, действието на наложените в средата на м. март 2020 г. ограничения върху осъществяването на полети до част от карибските територии на Кралство Нидерландия – островите Бонер, Сейнт Еустатиус и Саба, с оглед на борбата с разпространението на COVID-19, беше удължено до 18:00 ч. на 1 ноември 2020 г.

Забраната за въздушен превоз до трите карибски територии се отнася до:

 • Всички държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Нидерландия, Белгия и Германия;
 • Обединеното кралство;
 • Всички държави в региона на Западното полукълбо, с изключение на Аруба, Кюрасао и Сейнт Мартен.
 
ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ ДО ЛЕТИЩЕ В НИДЕРЛАНДИЯ.

Пътниците, пристигащи в Нидерландия от високо рискови с оглед на разпространението на COVID-19 зони (в т.ч. и България към момента), могат да се подложат на безплатно тестване за наличие на коронавирус. Тестови център е изграден на летище „Схипхол“ (Амстердам), като той е предназначен специално за пристигащи в Нидерландия граждани, но не и за такива, отпътуващи от Кралството. Списъкът на рисковите с оглед на разпространението на COVID-19 зони (държави или региони) се адаптира, когато обстоятелствата позволяват това, и може да бъде намерен на следния линк: WWW.GOVERNMENT.NL/TOPICS/CORONAVIRUS-COVID-19/TACKLING-NEW-CORONAVIRUS-IN-THE-NETHERLANDS/TRAVEL-AND-HOLIDAYS/SELF-QUARANTINE
На пътниците, пристигащи от високо рискови с оглед на разпространението на COVID-19 зони (нидерландски граждани, както и чужденци, които пребивават постоянно или временно в Нидерландия), силно се препоръчва доброволно да се карантинират за 10 дни, дори и в случай, че нямат болестна симптоматика или имат негативен резултат от направен тест за коронавирус. Самоизолацията може да се проведе в домашни условия или във временно или ваканционно място за настаняване. Препоръката за доброволна карантина се прилага също и за граждани, които са били в контакт с лице, дало положителна проба за наличие на коронавирус. Справка по държави относно цветовия код за пътуване, както и относно евентуалното изискване за прилагане на силно препоръчителна карантина в домашни условия, може да бъде направена на следния линк /налична само на нидерландски език/: HTTPS://WWW.NEDERLANDWERELDWIJD.NL/REIZEN/REISADVIEZEN: > CHOOSE COUNTRY > CORONAVIRUS (Bulgarije – за България).
Тестова политика
С цел предотвратяване на последващи инфекции, всеки гражданин с характерни за COVID-19 симптоми трябва да остане у дома или в друго място за настаняване, както и да се подложи на тестване. Запазването на дата и час за провеждане на тестването може да бъде направено на тел. 0800 1202 (или на тел. +31 850 659 063 при позвъняване от чуждестранни абонати), както и онлайн на следния линк: WWW.GOVERNMENT.NL/CORONAVIRUS-TEST.

Обща информация
На следните линкове може да бъде намерена допълнителна информация относно прилагането на някои мерки за борба с разпространението на COVID-19 в Кралство Нидерландия:
 
 • Национални мерки за поставяне под контрол разпространението на COVID-19: WWW.GOVERNMENT.NL/LATEST/NEWS/2020/08/06/REGAINING-CONTROL-OVER-CORONAVIRUS-WITH-LOCAL-MEASURES.
 • Прилагани на местна основа мерки за борба с разпространението на COVID-19 в някои градове и региони, например в гр. Амстердам:
  WWW.GOVERNMENT.NL/TOPICS/CORONAVIRUS-COVID-19/TOURISM-IN-THE-NETHERLANDS
 • Различни теми, свързани с нидерландския подход за борба със заболяването COVID-19: WWW.GOVERNMENT.NL/TOPICS/CORONAVIRUS-COVID-19
 • Адаптирани основни правила за поставяне под контрол разпространението на COVID-19: WWW.GOVERNMENT.NL/TOPICS/CORONAVIRUS-COVID-19/TACKLING-NEW-CORONAVIRUS-IN-THE-NETHERLANDS/BASIC-RULES-FOR-EVERYONE
 • Пътуване към Нидерландия: WWW.NETHERLANDSANDYOU.NL/TRAVEL-AND-RESIDENCE/VISAS-FOR-THE-NETHERLANDS/QAS-TRAVEL-RESTRICTIONS-FOR-THE-NETHERLANDS
 • Силно препоръчителна карантина при пристигане в Нидерландия от държави с „оранжев“ или „червен“ код – на нидерландски език: HTTPS://WWW.RIJKSOVERHEID.NL/ONDERWERPEN/CORONAVIRUS-COVID-19/REIZEN-EN-OP-VAKANTIE-GAAN/IN-THUISQUARANTAINE-BIJ-TERUGKOMST-UIT-LAND-MET-ORANJE-OF-ROOD-REISADVIES и на английски език на: HTTPS://WWW.GOVERNMENT.NL/TOPICS/C/CORONAVIRUS-COVID-19/TACKLING-NEW-CORONAVIRUS-IN-THE-NETHERLANDS/TRAVEL-AND-HOLIDAYS/SELF-QUARANTINE

Белгия

Дата на актуализация: 

Българските граждани могат да пътуват до Кралство Белгия с ограничения.
Всички лица, пътуващи за Белгия със самолет или кораб, са задължени да попълнят и изпратят по електронен път преди пътуването, но не по-рано от 48 ч. преди пристигането си в Белгия, формуляр Passenger Locator Form, който се попълва и изпраща чрез интернет линк HTTPS://TRAVEL.INFO-CORONAVIRUS.BE/PUBLIC-HEALTH-PASSENGER-LOCATOR-FORM. За пътуващите с друг вид транспорт, попълването на формуляра е задължително само при престой в Белгия, надхвърлящ срок от 48 часа. При правилно попълнен формуляр ще получите като SMS код за потвърждение (Confirmation Code), който следва да представите при чекирането си и качване на борда.


Белгийските власти са определили „зелен“, „оранжев“ и „червен“ код за пътуване по отношение на различните държави и райони. Кодът за всяка страна и район се променя периодично в зависимост от епидемиологичната обстановка. Препоръчваме на пътуващите за Белгия граждани да потърсят актуална информация непосредствено преди да предприемат пътуване на адрес HTTPS://DIPLOMATIE.BELGIUM.BE/EN/COVID_TABLE.


Пристигащите в Белгия от „зелена“ зона не подлежат на никакви ограничения, а за пристигащите от „оранжева“ зона са определени изисквания по страни и райони.
До 15 ноември т.г. пристигащите от „червена“ зона вече не подлежат на задължителен тест за коронавирус, освен при изразени симптоми за заболяване. В зависимост от отговорите им на въпросника за самооценка, приложен към формуляра Passenger Locator Form, пристигащите от „червена зона“ могат да бъдат поставени под задължителна 10-дневна карантина, за което ще бъдат уведомени с SMS.
От 17.00 ч. на 28 октомври 2020 г., цялата територия на България попада в „червена“ зона. Тези правила се прилагат само за несъществени пътувания, в т.ч. туристическите.