fbpx
Harta na klienta

Харта на потребителя на туристически услуги

Тази харта има за цел да подобри достъпа и разбирането на потребителите за туристическите услуги и да повиши качеството на обслужването. Хартата помага на потребителите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване. Тя е в духа на коректните отношения, взаимното уважение, за качествени, бързи и лесни за достъп услуги. С нея ние поемаме ангажимент да спазваме високи стандарти за качество на предоставяните от нас туристически услуги.
Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по Закона за туризма лице, вписано в Националния регистър на ТО/ТА, както и от лица с право да извършват такава дейност по законодателството на друга държава-членка на ЕС и на държава, подписала Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Вашите права

(Какво можете да очаквате от нас?)

 • Да работим с най-високо ниво на професионализъм и експертиза
 • Да се отнасяме с уважение към Вас
 • Да предоставим цялата съществена информация за:
  • основните характеристики на туристическите услуги;
  • идентификация на туроператора и туристическия агент, вкл. данни за лицата, придружаващи потребителите;
  • обща цена и условията за плащане;
  • минималния брой участници, необходим за провеждане на туристическия пакет;
  • информация за паспортните и визовите изисквания;
  • информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет;
  • информация за задължителните и доброволни застраховки;
  • информация за задълженията на туроператора
  • име и данни за контакт с местния представител на туроператора;
  • наличните процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове;
  • документ за всяко направено плащане в брой или по банков път.
 • Защита при несъстоятелност на туроператора;
 • Гарантирана защита на вашите лични данни и информация.

Вашите ангажименти

(Какво ние очакваме от Вас?)

 • Коректно и своевременно подадени данни, необходими за резервацията и договора за туристически пакет.
 • Да се запознаете с цялата налична информация за Вашето пътуване, предоставена от туроператора
 • Да изисквате счетоводен документ – касов бон/ фактура, за всяко плащане
 • Прозрачност, информираност и съдействие в процеса на работа
 • Да дадете оценка за качеството на обслужването