fbpx

Бизнесът преподава: ОБТ се включи в Националната програма

Туроператори влизат в клас в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов” в Плевен.

Търсенето на професионално обучени кадри непрекъснато расте. Проучване на Агенцията по заетостта (АЗ) за потребностите на работодателите от работна сила сочи, че бизнесът ще се нуждае от над 200 хиляди работници през 2023 г., което е с 6,1% повече спрямо резултатите от предишната анкета за потребностите през 2022 г. и с 6,4% от заетата към датата на допитването работна сила.


Дефицитът на кадри в туристическата индустрия е особено осезателен след годините на пандемия. Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма” се включи в Националната програма „Бизнесът преподава” на Министерство на образованието и науката, която има за цел да повиши качеството на преподаване и да формира знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.


ОБТ бе избран за партньор от Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов” в Плевен. Първата стъпка на това партньорство бе изработването на софтуер за туристически резервации, на който ще се обучават учители и ученици, и който успешно бе внедрен тази седмица по време на първия открит урок по модула „Учители в предприятието”. В него участва Павлина Илиева, председател на УС на ОБТ.


„Създадохме контакт, който за нас е много ценен. Ще продължим съвместната работа с много други дейности, една от които е създаването на регламент за Национално състезание за туроператорска и турагентска дейност, за да можем догодина да го включим в календара на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство”, обяви Малинка Маринова, директор на училището.


ОБТ е инициатор за втора поредна година на дискусия за дефицита на кадри в туристическата индустрия, която и този път ще се проведе на 16 февруари в рамките на Ваканция ЕКСПО. На нея ще присъстват представители на професионални гимназии по хотелиерство и ресторантьорство, за да обсъдят предизвикателствата пред дуалното обучение, промените в нормативната уредба, която се отнася до учебните програми и подготовката на кадри.


Обединение „Бъдеще за туризма” и Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство ще участват в работната група към МОН, която ще подготви предложенията за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Двете организации ще настояват за нова рамка на списъка на професиите, в който трябва да бъде добавена и професията „туроператор”, нов учебен план и ново съдържание.


Сега от професионалните гимназии по специалността „Организация на туризма и свободното време” излизат кадри „Организатор на туристическа агентска дейност”, но не и с профил „туроператор”. „Ако пилотният проект с Професионалната гимназия в Плевен е успешен, ще настояваме пред МОН да бъде внедрена и назована с точните имена професията “туроператор” и „туристически агент”, както и разширението тур мениджър. Голямата ни цел е да превърнем тази специалност в дуално обучение , за да могат децата, избрали този път, да са в крак с нивото и развитието на бизнеса, защото туризмът е един от най-глобалните и най-бързо развиващи се индустрии. България като туристическа държава не може да си позволи да изостава в образованието на собствените си хора и да внася чужденци за работа. Освен това младите хора са креативни, искащи и можещи, те трябва само да бъдат обучени за работата в индустрията, която сбъдва мечти”, подчерта Павлина Илиева.


В същото време Институтът за пазарна икономика алармира, че през последните години чувствително спада интересът към професионалното образование у нас, като този факт не може да бъде обяснен само с демографската ситуация в страната и все по-малкия брой ученици. Броят на учащите в професионалните училища намалява по-бързо от броя ученици в общообразователните училища, като тази тенденция е особено притеснителна за състоянието на туристическата индустрия, където липсата на кадри затруднява и по-нататъшната експанзия на този сектор, който расте последните години.


В тази връзка Обединение „Бъдеще за туризма” организира за втори път в рамките на Holiday & SPA Expo дискусия на тема: „Има ли място дуалното образование в подготовката на туроператорите и туристическите агенти в професионалните училища по туризъм”.
Дефицитът на кадри в туристическата индустрия е особено осезателен след годините на пандемия. Затова за втора поредна година ОБТ бие камбаната, че в учебните програми и в списъка на българските професии липсват „туроператор” и „туристически агент”. Поради тази причина и българското образование не произвежда такива кадри, необходими за сектора.