Preloader

До
г-н Бойко Борисов,
министър председател на Република България
г-жа Николина Ангелкова,
министър на туризма на Република България
г-н Петър Кънев,
председател на парламентарна комисия „Икономическа политика и туризъм“
от
Бургаска регионална туристическа камара
21.05.2020 г.
гр. Бургас

О Т В О Р Е Н О П И С М О

От Управителния съвет на Бургаската регионална туристическа камара

Нерешени проблеми на входящия туризъм, които забавят неговото развитие и конкурентоспособност.

Уважаеми дами и господа,

Министерство на туризма реши част от проблемите в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и турагентска дейност в изходящия туризъм. Останаха много нерешени въпроси в сегмента на  входящия туризъм. Фирмите, които го осъществяват, водят чуждестранни туристи в страната ни, много често чрез лични контакти, реклама, превоз от аерогари, жп гари и автогари, настаняват в хотелите, разработват и реализират екскурзионни и анимационни програми. Входящият туризъм реализира голяма част от приходите в сектора – 3.9 млрд. евро не само за хотелите, но и за всички съпътстващи дейности през 2019 г. С настъпването на пандемията у нас входящият туризъм замря. Спряха всякакви резервации, започнаха масови анулации, редукции на чартърни полети и автобусни превози. За съжаление някои от проблемите можеха да бъдат решени, но те останаха незабелязани. Поради тази причина считаме, че наше отговорно право е да поискаме тяхното спешно решаване:

 1. 9% ставка на ДДС за целия сектор „Туризъм“. След като ресторантьори и хотелиери преминаха на 9% ДДС е редно това да се въведе за целия сектор. Сега единствено туроператорите остават с 20%-на ставка на ДДС върху маржа (брутната печалба). Нашето предложение е ДДС върху маржа да стане 9%, което ще е реална и пряка помощ за приемащите български туроператори.
 2. Без промени в осигурителните прагове. Предлагаме да няма промени в осигурителните прагове в системата на туризма предвид ситуацията с COVID 19 и нереализираните приходи.
 3. Държавна субсидия по 35€ на турист. Държавата в лицето на Министерството на туризма да предостави 35€ целева субсидия за всеки турист, който влиза в страната организирано чрез български или чужд туроператор с наземен или въздушен транспорт.
 4. Без застраховка „Отговорност на туроператора“. Министерство на туризма следва да изключи туроператорите входящ туризъм от приложното поле на чл. 97 от Закона за туризма, който ги задължава ежегодно да сключват застраховка „Отговорност на туроператора“. Там е записано, че входящият туроператор обслужва чуждестранни граждани, които са защитени от евентуална несъстоятелност на фирмата партньор (в случая български туроператор) чрез застраховка или гаранционен фонд в тяхната държава. В този контекст чл. 98 от Закона за туризма е неизпълним. Считаме, че застраховката гарантира сигурността само на българските граждани.
 5. Облекчен режим за издаване на визи. Ежегодно около 285 000 граждани на Руската федерация, Беларус, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан почиват в Бургаска област. На тях им се налага да пропътуват хиляди километри за виза. Облекчаването на процедурата може да е в следните направления:
  1. Преминаване към издаване на многократни визи с продължителност между 3-8 г. и електронни визи за Русия, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Украйна, Молдова и др. с цел туризъм.
  2. Освобождаване от такси за издаване на виза за организирани туристи от Беларус, Русия, Украйна, Молдова по условията на туристически пакет от изпращащ чуждестранен туроператор и приемащ български туроператор за 2020 г.и 2021 г.
  3. Освобождаване от такси за издаване на виза на лица до 18 години, пенсионери и студенти за този и следващи сезони, като стимул да посещават България с цел туризъм.
  4. Премахване на таксата от 50€ и 100€, която туроператорите плащат на частни фирми за попълването на визовите анкети, подавани в консулството. Считаме, че Министерството на външните има има бюджет, с който се разплаща със своите подизпълнители, обслужващи различни дейности, включително софтуерни. Необяснимо е защо една частна фирма участва в процеса на издаване на визи и събира по 100€ от всеки туроператор в Беларус, Украйна, Русия в периода май-октомври. През останалите месеци таксата е 50€.
 6. Нормативна регулация срещу бъдещи рекламации и откази. Необходимо е спешно нормативно регулиране на проблема, свързан с евентуални бъдещи искове срещу местата за настаняване, които по обективни причини не могат да осигурят ползване на определени услуги, включени в договорната цена, напр. басейн, фитнес, Wellness и SPA зона, детски и мини клубове, анимация и т.н. Голяма част от тези услуги няма да бъдат предоставени поради мерките за социална дистанция и санитарно-хигиенните норми. Потребителите ще са в правото си да търсят компенсации за неизпълнение на договорите. Проблемите ще ескалират лавинообразно в две направления:
  1. Съгласно договорите, сключени месеци преди пандемията, големите чуждестранни туроператори –TUI, ITS, All Tours и т.н., правят финалните плащания към хотелите 30 дни след напускане на туристите. Ако потребител подаде рекламация за неполучена услуга, туроператорите правят собствено разследване и имат право да удържат от дължимата сума под формата на компенсация на иска. Това ще намали приходите за хотелите.
  2. Потърпевши от този казус ще бъдат и български туроператори за входящ и вътрешен туризъм, които изцяло предварително плащат настаняването в хотелите. Исковете за договорени и неполучени услуги ще се отправят към тях. Туроператорите ще бъдат принудени да ги компенсират за собствена сметка, което ще се отрази върху приходите им.
  3. Назрява напрежение между хотелиери – от една страна, и български и чужди туроператори – от друга. Имаме анулации на резервации на клиенти на чужди туроператори, направени в хотели през български туроператори. Своевременното възстановяване на сумите от хотела през двамата туроператори към крайния клиент не е възможно и се нуждаем спешно от държавна регулация, която да тушира конфликта.
 7. Въвеждане на мярка 80/20. Спешно приемане на мярката 80/20 за сектор „Туризъм“, която да бъде в сила до 2021 г. Дори и да възстановят дейността си, фирмите нямат сигурност, че ще имат приходи от записвания. Поради това настояваме мярката 80/20 да продължи да действа и след връщането на служителите на работа.
 8. Приложното поле на Закона по туризма да обхваща и индивидуалните пътувания на туристите, които минават през туроператор.
 9. Зелени коридори. По примера на Гърция, Хърватия и Словакия отваряне на зелени автобусни коридори със Словакия, Чехия, Унгария и Румъния, и към трети страни, като Беларус, Украйна и Молдова.

Уважаеми дами и господа,
Молим възможно най-скоро да приемете и приложите предложените мерки, за да бъдем подготвени да посрещнем и обслужим туристите през летния сезон. Считаме, че за спасяването му не можем да разчитаме единствено на вътрешния пазар.

С уважение,

Иван Иванов, председател на БРТК