Preloader

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ДО Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

С настоящото писмо Обединение “Бъдеще за туризма“, подкрепено от над 700 юридически лица и асоциации, Ви информираме за липсата на гъвкавост, съдействие, диалог и професионализъм в управлението на икономическия отрасъл “Туризъм” в Република България.


В ситуация на световна пандемия, нашият бранш е оставен в режим на оцеляване. Туристическата общност в България не само че не получава навременна подкрепа от ресорния си министър, но е и принудена да спре работа със заповед от 17.03.2020 г. В страната туроператори и турагенти не продават туристически пакети, хотелите затвориха врати, не работят ресторанти и СПА центрове, цялата събитийна индустрия замря, а транспортните фирми и екскурзоводите останаха в дълга “зимна ваканция”.

Секторът, който осигурява милиарди левове за икономиката на България, който се очакваше да осигури 18% от БВП през 2020 г., има нужда държавата да застане до него и да подаде ръка с бързи и адекватни мерки. Редица европейски страни направиха това, спазвайки Директива 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. Ръководейки се от гъвкавите указания, изпратени от ЕК до страните членки още на 19.03.2020 г., държавите от ЕС успяха да намерят правилния път на национално ниво и да запазят работещите в отрасъл “Туризъм”. Изключително закъснялата и спорадична реакция, както и липсата на каквито и да било опити за справяне с икономическата криза в сектор “Туризъм”, ни доведоха до убеждението, че министърът на туризма не може да защити и управлява поверения му бранш в кризисна ситуация. Вследствие на тези свои действия и бездействия г-жа Николина Ангелкова напълно изгуби доверието му.


За да запазим нашето съществуване като юридически и физически лица, уважението на клиентите си, както и да наложим прозрачност в прилаганите мерки и указания на Европейската комисия, ние внасяме:

ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Основанията за това са следните:

 1. Министър Ангелкова демонстрира пълно непознаване на механизмите за функциониране на туристическия бизнес и методите на създаване на стойност, същността на понятията “туроператор” и “туристически агент”. Бизнес моделите, по които функционира браншът – входящ, изходящ, конгресен, детски туризъм, хотели, екскурзоводи, се оказаха непознати за нея. Липсват механизми за събиране и обработка на актуална информация за броя на субектите, за това колко от тях работят изходящ и входящ туризъм и какви са реалните загуби, които търпи целият сектор.
 2. ЗАД „Армеец“ прекрати едностранно действието на 246 застраховки „Отговорност на туроператора“, считано от 02.04.2020 г. Освен че са задължителни, застраховките са и условие за легитимност на всички туроператори, които осъществяват изходящ и входящ туризъм по Закона за туризма. На основание общите условия, компанията преустанови действието им в нарушение на чл. 353 ал. 3 изречение второ, както и чл. 354 ал. 2 от Кодекса на застраховането. Последва среща на министър Ангелкова с представители на застрахователни компании на 03.04.2020 г., единственият резултат от която беше лавинообразно покачване на тарифите за застраховане. След изтичането на 15-дневният срок за прекратяване на полиците, компаниите ще изпаднат в нарушение на чл. 97 ал. 1 от ЗТ и ще изгубят удостоверението си за туроператор, а клиентите им ще останат абсолютно незащитени. Своевременно алармирахме Комисията за финансов надзор за проверка, становище и указания. Потърсихме обяснение и от министър Ангелкова по какви причини страната ни не е спазила Директива 2015/2302 на Европейския парламент. Това е задължение на ресорното ни министерство. Считаме за наше право, като граждани на ЕС да алармираме за случващото се в България ЕК и комисаря по правосъдие и права на потребителите в най-кратък срок.
 3. Водене на хаотична политика с половинчати указания и противоречиви послания към потребителите. Липса на ясна позиция и законодателна инициатива, които са вече факт в останалите страни от общността – чрез постановления на МС на Франция, Италия, Дания, Португалия, Австрия и др. Указанията на Европейската комисия са еднозначни – всяка страна трябва да положи усилия да запази съществуването на икономическите си структури и същевременно да защити и правата на потребителите. Като отговор на това министър Ангелкова не даде никакви ефективни решения за спазване на указанията на ЕК от 19.03 и 09.04.2020 г. за ползването на т.нар. ваучери, приложени в другите европейски страни, като срок на валидност, ликвидност и ресурсна обезпеченост, както и документална унификация.
 4. На извънредна сесия на правната комисия при обсъждане на промени в закона за извънредното положение министър Ангелкова не защити сектора за удължаване на срока за възстановяване на суми към потребителите, а предложи само 30 дни. В повечето европейски страни тези срокове бяха фиксирани от правителствата им в разумен диапазон от 12 до 18 месеца, за да може да се възроди секторът. Министерство на туризма не взе под внимание указанията на ЕК по този въпрос, както и предложенията от бранша. При удължаване на срока ще се избегне финансовото натоварване на държавата за намиране на средства за погасяване на тези задължения. Тази мярка може да спести милиони на държавата, да съхрани много фирми и да запази работни места. В същото време сумите по предплатени резервации на хиляди български граждани ще бъдат гарантирани.
 5. По инициатива на ЕК е стартиран широк диапазон от краткосрочни мерки, които всяка страна да адаптира към своята икономика с поредица от финансови инструменти: данъчни облекчения, субсидии за заплати и парични преводи на най-засегнатите, сред които е и сектор “Туризъм”; разширяване на осигуряването за безработица и социално подпомагане; временно коригиране на кредитните гаранции и условията на заеми, които ще ползват страните членки. Ресорните министри в Република България предприеха конкретни мерки за спасяване и подкрепа на поверените им сектори. До момента Министерство на туризма не предлага спасителен план с целесъобразни мерки.
 6. Липсва стратегия на Министерство на туризма в периода на извънредно положение и след него. Туризмът е специфичен сектор и неговото възстановяване ще бъде много болезнено. Според данни на ЕК браншът ще достигне предкризисните си нива след 2021 г. Дългосрочното укрепване и развитие на сектора е от огромно значение и сега имаме възможност да планираме. За целта е необходима по-голяма инициатива от страна на министерството при обсъждане и координиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма с включване на малкия и среден бизнес. За жалост такава комуникация не само липсва, а и се пренебрегва тенденциозно.
 7. Отсъства двустранна комуникация на ресорния министър с бранша. Досега разговори се водят селективно с малка част от представители на сектор “Туризъм”. Липса на анализ относно предполагаемите загуби на хиляди работни места и милиони левове, които ще понесат отрасълът и бюджетът. Около 380 000 българи вече повече от месец очакват спешни и категорични мерки как ще бъдат съхранени техните над 300 млн. лева за организирани пътувания, предплатени към доставчиците.

Към всичко изложено досега, можем да добавим:

 • Търпението, което браншът прояви спрямо министерството в кризата с Томас Кук през 2019 г.
 • Непрозрачност при разходваните милиони средства за реклама на България в чужбина.
 • Липсата на познания и управленски решения по проблемите около въвеждането на Наредба Н-18.
 • Прехвърляне на отговорността върху туроператорите и НПО-тата в бранша за провалените мерки в създаването на Гаранционен фонд, съгласно Директива 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
 • По време на мандата си даде превес на МОН пред МТ при изготвянето на нормативната уредба за организирането на детски и ученически туристически пакети.
 • Малкото доверие към министър Ангелкова бе загубено с медийните и изяви, наричайки туроператорите „безотговорни“, с което урони техния престиж пред многохилядна аудитория.

Г-н Борисов,
С оглед оцеляването на икономическия отрасъл “Туризъм” в неговата цялост, Ви призоваваме да разпоредите оставката на министър Ангелкова.
На бранша е необходим решителен министър с познания в областта, ценз, реален професионален опит и воля за работа.
От наша страна сме готови да излъчим професионалисти на всяко ниво от бранша, да сформираме работни групи и комисии, които да бъдат полезни за адекватни антикризисни мерки.
Не желаем България да се окаже единствената страна в Европейския съюз, която с лека ръка е заличила цял един сектор от икономиката си. Нека да бъдем заедно и да преминем през този труден момент чрез съвместна работа в информирана прозрачна среда и да дадем БЪДЕЩЕ ЗА ТУРИЗМА.


Настояваме час по-скоро министър Ангелкова да си подаде оставката.

Всички Неправителствени организации включени в писмото са подкрепили нуждата от промяна в Министерството на туризма, като са изложили отделно своите предложения и мотиви на представляваните от тях организации.

Искането за оставка е подписано от 32 неправителствени организации (с повече от 10 000 членове), 97 екскурзовода и 530 юридически лица: 

 1. Асоциация Автентична България (100 членове)
 2. Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти – АБТТА (105 членове)
 3. Асоциация на Екскурзоводите в България – АЕБ (600 членове)
 4. Асоциация на заведенията – БАЗ (34 члена)
 5. Асоциация на Къщите за Гости в България – АКГБ : (50 членове)
 6. Асоциация на парковете в България – АПБ
 7. Балкански Спелеоложки Съюз – БСС 
 8. Бургаска регионална туристическа камара – БРТК (147 членове)
 9. Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм – БААТ (54 членове)
 10. Българска Асоциация за Рекреация и Туризъм – БАРТ (3700 членове)
 11. Българска Асоциация на Винените Професионалисти, РГ “Винен туризъм”
 12. Българска Асоциация на Пицарите – БАП
 13. Българска Асоциация на Туристическите Агенции – БАТА (53 членове)
 14. Българска Круизна Асоциация – БКА
 15. Българска Планинска Спасителна Служба – БПСС
 16. Дружество за Туризъм Овчарица
 17. ЕКИП Българка
 18. Национален Браншови Синдикат “Туризъм”
 19. Национална Асоциация за Детски и Младежки Туризъм (23 членове)
 20. Национално Сдружение Случаен Превоз – НССП : 
 21. Сдружение Байкария
 22. Сдружение Български планински водачи (127 члена)
 23. Сдружение Българско ски училище (48 членове)
 24. Сдружение на Заведенията (5000 членове)
 25. Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите Благоевград (27 членове)
 26. Сдружение Център за учене чрез преживяване
 27. СК Райдърс Юнайтед
 28. СНЦ Клуб на Хотелиера Несебър
 29. Съюз на екскурзоводите в България (200 членове)
 30. Туристическо сдружение “Каварна”
 31. Туристическо сдружение “Камарес травъл”
 32. Фондация “Груув Ателие”
 33. Екскурзовод, Гергана Стоилова
 34. Екскурзовод, Мирослава Иванова
 35. Екскурзовод, Ивон Събева
 36. Екскурзовод, Валентина Недевска
 37. Екскурзовод, Радослава Неделчева-Панайоту
 38. Екскурзовод, Румяна Титерякова
 39. Екскурзовод, Валентина Иванова
 40. Екскурзовод, Катя Меламед
 41. Екскурзовод, Пламен Стефанов
 42. Екскурзовод, Ангелина Титерякова
 43. Екскурзовод, Ивайло Катерски
 44. Екскурзовод, Светла Радева
 45. Екскурзовод, Мартин Карагьозов
 46. Екскурзовод, Данаил Стоев
 47. Екскурзовод, Карина Бойковска
 48. Екскурзовод, Марина Балахурова
 49. Екскурзовод, Димитър Димитров
 50. Екскурзовод, Владимир Стамболски
 51. Екскурзовод, Красимира Начева
 52. Екскурзовод, Милена Младенова
 53. Екскурзовод, Марина Чеснър
 54. Екскурзовод, Илко Шивачев
 55. Екскурзовод, Иванка Шопова
 56. Екскурзовод, Александър Шопов
 57. Екскурзовод, Нина Шаманаева
 58. Екскурзовод, Димитър Костов
 59. Екскурзовод, Екатерина Терзиева
 60. Екскурзовод, Антония Спасова
 61. Екскурзовод, Гергана Бойчева
 62. Екскурзовод, Надежда Ангелова
 63. Екскурзовод, Арина КаРаИванова
 64. Екскурзовод, Иван Иванов
 65. Екскурзовод, Аспарух тефанов
 66. Екскурзовод, Емилия Арсова
 67. Екскурзовод, Димитрина Колева
 68. Екскурзовод, Марина Балахурова
 69. Екскурзовод, Иванка Златарска
 70. Екскурзовод, Теодора Калчева
 71. Екскурзовод, Маргарита Панчева
 72. Екскурзовод, Соня Дамянова Тодорова
 73. Екскурзовод, Любомир Братоев
 74. Екскурзовод, Мина Христова
 75. Екскурзовод, Мирослава Иванова
 76. Екскурзовод, Tanya Grigorova
 77. Екскурзовод, Наталия Низамова
 78. Екскурзовод, Красимира Петрунова
 79. Екскурзовод, Красимира Йорданова
 80. Екскурзовод, Методий Ганчев
 81. Екскурзовод, Станислава Слънчева
 82. Екскурзовод, Краси Манова
 83. Екскурзовод, Силвия Григорова
 84. Екскурзовод, Таня Кошничарова
 85. Екскурзовод, Христо Митов
 86. Екскурзовод, Цветан Тодоров
 87. Екскурзовод, Надежда Иванова
 88. Екскурзовод, Надежда Шмелева
 89. Екскурзовод, Евгени Демиров
 90. Екскурзовод, Марислава Жулина
 91. Екскурзовод, Симона Коцева
 92. Екскурзовод, Светла Шенкова
 93. Екскурзовод, Мая Кашева
 94. Екскурзовод, Марина Зарева-Николова
 95. Екскурзовод, Стефан Богданов
 96. Екскурзовод, Весела Николова
 97. Екскурзовод, Михаела Стоянова
 98. Екскурзовод, Анна Стоилова
 99. Екскурзовод, Марина Маринова-Млеканова
 100. Екскурзовод, Ивайло Дилов
 101. Екскурзовод, Ина Тонина
 102. Екскурзовод, Венета Гяурова
 103. Екскурзовод, Калинка Христова
 104. Екскурзовод, Ивайло Ботушаров
 105. Екскурзовод, Биляна Николова
 106. Екскурзовод, Пламен Стефанов
 107. Екскурзовод, София Божкова
 108. Екскурзовод, Даниела Николова
 109. Екскурзовод, Анелия Петрова
 110. Екскурзовод, Ния Славова
 111. Екскурзовод, Елица Вутова
 112. Екскурзовод, Милен Методиев
 113. Екскурзовод, Катерина Богачева
 114. Екскурзовод, Констанца Христова
 115. Екскурзовод, Владимир Стамболски
 116. Екскурзовод, Петър Иванов
 117. Екскурзовод, Михаил Михов
 118. Екскурзовод, Антон Атанасов
 119. Екскурзовод, Николай Станчев
 120. Екскурзовод, Иван Титеряков
 121. Екскурзовод, Дафина Бошнакова
 122. Екскурзовод, Соня Петрова
 123. Екскурзовод, Ина Тонина
 124. Екскурзовод, Наталия Боболова
 125. Екскурзовод, Галина Данчева
 126. Екскурзовод, Анна Ваканова
 127. Екскурзовод, Ивайло Станев
 128. Екскурзовод, Марияна Морарова
 129. 2 ФЛАЙ
 130. 24 Травъл ООД
 131. 4 Сезона Травъл ООД
 132. 5 СТАИ ООД
 133. АБАКС ЕООД
 134. АБВ ТРАВЕЛС ЕООД
 135. Авентура България ООД
 136. Авиа Тур ЕООД
 137. Авион Травел ООД
 138. АВИСТРА ООД
 139. Авс турс ООД
 140. Аглея ВС ООД
 141. Адвентур уърлд 21 ЕООД
 142. Адвенчър Плюс ЕООД
 143. Адвенчър Стори ЕООД
 144. Адора Травъл ЕООД
 145. Айвио ООД
 146. Айтравел 2 ООД
 147. Аква Тур Бг
 148. Акрима Инвест ООД
 149. Акрос Юръп ООД
 150. Албена Холидейз ЕООД
 151. Александра Травел 2018 ЕООД
 152. Алексов Тур ЕООД
 153. Алестра Тур ЕООД
 154. Алианс Травел БГ ЕООД
 155. Алина Тур ООД
 156. Алиса Турс ООД
 157. Алтер Виа ООД
 158. Ам-Ас Еоод
 159. Аморе Травел ЕООД
 160. Анатравел 888 ООД
 161. Анвелу Травъл ЕООД
 162. Анонс 94 АД
 163. Анра ООД
 164. Антеа Травел
 165. АПГ България ЕООД
 166. Аполо 2000 ООД
 167. АРГО ИЗРАЕЛ ООД
 168. Арго Турс Еоод
 169. Арготур 2012 ЕООД
 170. Арена Травъл Център ЕООД
 171. Арива травъл ЕООД
 172. Арт Идея БГ ЕООД
 173. Асея ООД
 174. Асти вт ООД
 175. Астрея БГ – 13 ЕООД
 176. Астрея Травъл ЕООД
 177. Атол Холидей ЕООД
 178. Афродита Турс 97 ЕООД
 179. АЯ Травел ЕООД
 180. БАБУЧ-ЕООД
 181. Байк Венчърс ООД
 182. Балкан Вип Турс ООД
 183. Балкан Експрес
 184. Балканити Травъл ЕООД
 185. Бамби М тур ЕООД
 186. Банско Тур ООД
 187. Бар трейд ЕООД
 188. Бас Стейшън ЕООД
 189. Бг травел 2009 ООД
 190. Бек Райзен ЕООД
 191. Бек Травел ЕООД
 192. Белла Травел България ЕООД
 193. Белпрего ООД
 194. Белфреш ЕООД
 195. Белшанс ЕООД
 196. Берти Травел ЕООД
 197. Берхел ЕООД
 198. Бест Травъл Ейджънси ЕООД
 199. Би Ейч Ем инвест ООД
 200. Би Кей Тур ООД
 201. Биб Транс ЕООД
 202. Биг Трип ЕООД
 203. Бистро парк
 204. Блу Скай Тур ЕООД
 205. Блянка ЕООД
 206. Боби Транс 14 ЕООД
 207. Бон тур – БГ ООД
 208. Бохеми Тур ЕООД
 209. Бохемия ЕООД
 210. Бояна тур ЕООД
 211. Булкарт Травъл ООД
 212. България АРТ Травел
 213. България травъл ЕООД
 214. България Холидейз ЕООД
 215. Бългериън Голф Турс ООД
 216. Бългерия Уайн Турс ЕООД
 217. Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД
 218. Вагабонд Травъл ООД
 219. Валента Вип Травел ООД
 220. Валео Травъл ООД
 221. Валммарг 77 ЕООД
 222. Ванада Турс ООД
 223. Ванди-С ООД
 224. Варна Турист Сервиз ООД
 225. Васкони Травел ООД
 226. Васта БГ ООД
 227. Векста ЕООД
 228. Велбург ООД
 229. Велия Травел ООД
 230. Версо Травъл ООД
 231. Версо Транс ЕООД
 232. Вертикален Свят България ЕООД
 233. Вес Мар 64 ЕООД
 234. Веси Травел ЕООД
 235. Ви иновейшънс ООД
 236. ВИА ОРБИТА ПЛОВДИВ ООД
 237. Виа Тера ЕООД
 238. Виа-Орбита Гергана Пъйнева ЕООД
 239. Вива ла вида ЕООД
 240. Вива травел ООД
 241. Виватурс ЕООД
 242. Виктория 2005 ЕООД
 243. Вилна зона ЕООД
 244. Винарска изба Копса ООД
 245. ВИП 2005 ООД
 246. Воаяж Би Травъл ООД
 247. Воаяж ООД
 248. ВТ Хотелс Енд Рилейтид Сървисиз ЕООД
 249. ВТравел ЕООД
 250. Гала Холидейс ООД
 251. Галактик 777
 252. Галактик тур
 253. Галита 2003 ЕООД
 254. Гама Турс МГ ООД
 255. Ганов трейд еоод
 256. Гардения Tуринвест EOOD
 257. Гео Адвенчърс ЕООД
 258. Географски свят
 259. ГИАС-2 ЕООД
 260. Глемър енд Джой ЕООД
 261. Глоб Трейд ЕООД
 262. Глобал Консулт БГ ЕООД
 263. Глобал-БГ ООД
 264. Глобус ес ООД
 265. Глобус турс ООД
 266. Глобус Холидейс ООД
 267. Голдет 1 еоод
 268. Горски път ЕООД
 269. Гоу Глобал Травел ЕООД
 270. Гоу Травел ЕООД
 271. Гранд ООД
 272. Гранд Травъл ООД
 273. Гранд тур ООД
 274. Грийн Коуст Ризортс ЕООД
 275. Групово България ЕООД
 276. Дан Травел ЕООД
 277. Дани Тур-74 ЕООД
 278. ДаСи Турс ЕООД
 279. ДГВ Златни пясъци” ООД
 280. Делта Турс БГ ООД
 281. Джи Пи Травел БГ ЕООД
 282. Джиджи Холидейз ЕООД
 283. Джини ООД
 284. Джовас Трейдинг ООД
 285. Джуанна Виктория ЕООД
 286. Джумалиев и КО ООД
 287. Ди енд Ес Хотелс ЕООД
 288. Диана и Никола ООД
 289. Дива 3 ООД
 290. Дива Холидейз ООД
 291. Динита Тур България ЕООД
 292. Динита-Турс ООД
 293. Дирон ЕООД
 294. ДМ Травел ООД
 295. ДНД Травел ООД
 296. Днтур ЕООД
 297. Доли Травъл Клуб ООД
 298. Домика Тур ООД
 299. Доорс Травел ООД
 300. Дрийм Тур ЕООД
 301. Дрийм Холидейс БГ ООД
 302. Дрийм Холидейс Трнспорт ЕООД
 303. Дуенде Травъл ООД
 304. Дъ Райд Спот ЕООД
 305. Е и Е Ентърпрайсиз ЕООД
 306. Е-дитор
 307. Евелин Р ЕООД
 308. Евелин Р Транс ООД
 309. Евент Вакейшън ЕООД
 310. Еврика Тур 52 ООД
 311. Евро Топ Тур ЕООД
 312. Евър Травел ЕООД
 313. ЕендС имоти ООД
 314. Ейнджъл Травел ООД
 315. Екзотик Тур ЕООД
 316. Екзотик Холидей ООД
 317. Еко холидейз ООД
 318. Екотур 98 ООД
 319. Екс енд Екс ЕООД
 320. Екседо Травъл ЕООД
 321. Експерт 007 ООД
 322. Експрес ООД
 323. Ел Травел ЕООД
 324. Елит травел интернешънъл ООД
 325. Елиятур ООД
 326. Елтранс ЕООД
 327. Елфи Турс ЕООД
 328. Ем енд Джи Турс ЕООД
 329. Ем Ес Холидейс ЕООД
 330. Емю Травел ООД
 331. Ен Травъл ООД
 332. Енджой Травел ООД
 333. Енджой Холидей ООД
 334. ЕнЕрДжи ООД
 335. Ениуер и Радо ООД
 336. Ертурс ЕООД
 337. ЕС енд ЕС 2013 ЕООД
 338. ЕТ Анжелин
 339. ЕТ Баров-Марко Георгиев
 340. ЕТ Благо тур Благой Иванов
 341. ЕТ Виа Орбита- Васил Арнаудов
 342. ЕТ Виа Травел -Антония Тодорова
 343. ЕТ ГиМ – Мирослава Веселинова
 344. ЕТ ГЛЮК – Боян Чалъков
 345. ЕТ Дани-Петър Петров
 346. ЕТ Дел-пи Красимира Манчева
 347. ЕТ Деница-Тодор Тодоров
 348. ЕТ Екс- Ай- Ви- Илонка Веселинова
 349. ЕТ Емануил Шейнин
 350. ЕТ Интергрейд-Гергана Иванова
 351. ЕТ Интертопкомерс-Айхан Топал
 352. ЕТ Мариана Угрева -МериТурс
 353. ЕТ МЕРИ-Мария Миховска
 354. ЕТ Мивеки-Благой Калъмбов
 355. ЕТ Мини-Илияна Петрова
 356. ЕТ Николай Стоев
 357. ЕТ Паулина 76 – Павлина Димитрова
 358. ЕТ Родопи Турист
 359. ЕТ Съни Травел – Красимир Иванов
 360. ЕТ Феб-тур-Зоя Павлова
 361. Еф Джи Мениджмънт Енд Травел ООД
 362. Ефир Холидейс ООД
 363. Жеков Еоод
 364. ЖИВИСК-7
 365. Завой Фууд ЕООД
 366. Загора Тур ЕООД
 367. Зангадор ООД
 368. Запрянов травел ЕООД
 369. Зет Травел ЕООД
 370. Златен Тур ООД
 371. Зомер-Турс ООД
 372. Зори Травел
 373. Ива 2000 ООД
 374. Иванико тур ООД
 375. Ивентас ДМС ЕООД
 376. Игъл Травел 62 ЕООД
 377. Идън Травел ЕООД
 378. Изи България Травъл ЕООД
 379. Икар Тур ООД
 380. Имидж Ин Травъл ЕООД
 381. Империал Травел Консултинг ЕООД
 382. Инвасия КДС Компания ЕООД
 383. Инес Травел България ЕООД
 384. Интервали 2020 ЕООД
 385. Интерлакс БГ ЕООД
 386. Инфинити Травел АД
 387. Инфо Пойнт БГ ЕООД
 388. ИСКО Турс 21 ООД
 389. Искони ЕООД
 390. Кабей-Ко ЕООД
 391. Калиста Груп ООД
 392. Калисто турс ЕООД
 393. Кане Кона ООД
 394. Капри 1 ООД
 395. Карпе Дием Травел БГ ЕООД
 396. Карта ЕООД
 397. КИНИ ООД
 398. Китентранс ЕООД
 399. Клаули Фоксуел ООД
 400. Кокопели ООД
 401. Компас ООД
 402. Комфорт-Травел 2010 ЕООД
 403. Конвента7 еоод
 404. Конкордиа БС ЕООД
 405. Конкордия – СКЦ ЕООД
 406. Консепт Криейтив Крю ООД
 407. Конфи ООД
 408. Корект Aдрес ЕООД
 409. Косара Оренда ЕООД
 410. Крис кар ЕООД
 411. Кронос ООД
 412. Ла Роза Холидей ЕООД
 413. Лилия Травел ЕООД
 414. Лион турс ООД
 415. Лионс Травел ЕООД
 416. Локалайт Тур ЕООД
 417. Лоял Травел ЕООД
 418. Лъки 9 ООД
 419. Лъки Холидей ЕООД
 420. Магентика ООД
 421. Маджестър България ЕООД
 422. Май Некст Трип ООД
 423. Май Уей Травъл ЕООД
 424. Майк – 9 ООД
 425. Майс България ЕООД
 426. Максофт ЕООД
 427. Марбро Турс ООД
 428. Марица Травел ООД
 429. Марс и М травел ООД
 430. Мачирски Спорт ЕООД
 431. МГ Рент а Кар – Ивани Ауто ЕООД
 432. Мега Тур 2005 ЕООД
 433. Меджик Блек Сий Турс ООД
 434. Медтур ЕООД
 435. Мементо
 436. Меридиан травел ЕООД
 437. Меридиана ЕООД
 438. Милиани ООД
 439. Мираж Травел ЕООД
 440. Мирея Травел ЕООД
 441. Мистрал Травел ООД
 442. Мишони 1 ЕООД
 443. ММ Вет
 444. Модерато Турс ЕООД
 445. Молина Травел ЕООД
 446. Надежда Травел БГ ООД
 447. Наков Инвест ЕООД
 448. Наргиле Хаус Бар ООД
 449. Нарта България ООД
 450. Неда Травел ЕООД
 451. Неда Турс ЕООД
 452. Нелджи партнерс ООД
 453. Нептун мг-2009 ЕООД
 454. Нея Травел ООД
 455. Ник Най ЕООД
 456. НИКИ 2003
 457. Ники Ем Еоод
 458. Нирамар Травел ЕООД
 459. НМ Хотел Мениджмънт ЕООД
 460. Нова Травел ЕООД
 461. Номадия ООД
 462. Ню Болкан Турс ЕООД
 463. Ню Вилидж Турс ООД
 464. Ню Сън Травел ООД
 465. Одисея-ин ООД
 466. Океания турс ЕООД
 467. Олимпия груп ООД
 468. Олюшка ЕООД
 469. Онекс Тур ЕООД
 470. Оптима плюс ЕООД
 471. Оренда Тур ЕООД
 472. Ориндж Холидей ЕООД
 473. Оушън Травел ЕООД
 474. Палахутев Травел ЕООД
 475. Парти травел ЕООД
 476. Партнер Травел ЕООД
 477. Пегасо Травъл ООД
 478. Пенгуин Травъл
 479. Перфект 79 ЕООД
 480. Пи груп Пловдив ЕООД
 481. Пи Ел Ди ЕООД
 482. Пинк-Турс ООД
 483. Пирин Строй
 484. Планинско приключение ЕООД
 485. Пловдивгайдс 2020
 486. По света и у нас ЕООД
 487. Поли Йорк 19
 488. Полиси Девелопмвнт ЕООД
 489. Полония БГ ЕООД
 490. Премио Травел България ЕООД
 491. Прея Травел ЕООД
 492. Принцес Турс ЕООД
 493. Прогрес А82 ЕООД
 494. Прометей ДД ООД
 495. Промотравел ЕООД
 496. ПРОНТО БУС ООД
 497. Профи Турс ООД
 498. ПС Инженеринг ЕООД
 499. Пуерто ООД
 500. Рад-Феста ЕООД
 501. Рандеву ЕООД
 502. Рапсоди Травел България ООД
 503. РЕАЛ-54 ООД
 504. Ред турс ЕООД
 505. Рейма България ООД
 506. Рейна-Тур ЕООД
 507. Рейнбоу Травъл ЕООД
 508. Релакс КООП
 509. Ривиера Тур ООД
 510. Ривиера Холидейз ООД
 511. РИУ Хелиос хотел
 512. Роял травел София ООД
 513. Руал Травел ООД
 514. СА 2011ЕООД
 515. Самър Хоум Сървисис ЕООД
 516. Санкийски 2010 ООД
 517. Света Гора Велико Търново ООД
 518. Светла Райкова 73 ООД
 519. СД Мизия Тур – Стефанова Каленова и Сие
 520. СД ТА Хемус Тур – Симеонови и сие
 521. Сева Стил ЕООД
 522. СЕД Адвенчърс
 523. Сезони България ЕООД
 524. Сейф Травел ЕООД
 525. Семтур ООД
 526. Сердика Холидейз ЕООД
 527. Серенити Груп България ЕООД
 528. Сефора ЕООД
 529. Си Сайд оод
 530. Си-Ем Травел ООД
 531. Сибеа Травел ООД
 532. Сий Сенс ООД
 533. Силки Холидейс ЕООД
 534. Силтрейд ЕООД
 535. Сим-Травелс ООД
 536. Симона 2004 ЕООД
 537. Синева Травел ЕООД
 538. Скай Инвест 2 ООД
 539. Скай тач ЕООД
 540. Скай Травел ЕООД
 541. Скай Флай ООД
 542. Сканер ООД
 543. Скарабей-2006 ЕООД
 544. Скас ЕООД
 545. Смайли Фейсиз ЕООД
 546. Смарт Травел
 547. Солей Тур ЕООД
 548. Соломон-Скай ЕООД
 549. СОФИ-РМ ООД
 550. София Луксъри Травел ООД
 551. Спорт Скилс ЕООД
 552. Стаи за гости Глобус
 553. Старт 1999 ООД
 554. СТАРТ 1999 ООД
 555. Стил Травел ЕООД
 556. Стрейт Опшън ЕООД
 557. Студио С-4 ЕООД
 558. Сън Сприй Холидейз ЕООД
 559. Сън Травел Прима ЕООД
 560. Сънлайт Травел ЕООД
 561. Сънрайз Травъл ЕООД
 562. Сънрайз турс ЕООД
 563. ТА “Громатур”
 564. ТА Ваканция Роза ЕООД
 565. ТА Мондел Травел ООД
 566. ТА Пътувай с мен
 567. ТА Свят ООД
 568. ТА ЩАСТЛИВЦИТЕ
 569. Тагеро ЕООД
 570. Тайм ту Травел ЕООД
 571. Таня Инвест ЕООД
 572. Тедман Еоод
 573. Тез Тур България ЕООД
 574. Темма ЕООД
 575. Темпис ООД
 576. Темпро Плюс ООД
 577. Теодор Турс ООД
 578. Терра М ООД
 579. Теско Груп ЕООД
 580. Тикетс ЕООД
 581. ТО Компас
 582. Толикс ООД
 583. Топ Гайдс ООД
 584. Топ Травелс ООД
 585. Топола Скайс Мениджмънт ООД
 586. Тотем Спорт ООД
 587. Травел 359 ЕООД
 588. Травел Есънс ЕООД
 589. Травел Клуб България ЕООД
 590. Травел Мания Плюс ООД
 591. Травел Ми ЕООД
 592. Травел Сийзън ООД
 593. Травел Стайл ООД
 594. Травел Сън ООД
 595. Травел Тур Русе ЕООД
 596. Травел Холидейс ООД
 597. Травеладжи ЕООД
 598. Травеландия ЕООД
 599. Травелина ООД
 600. Травелмания ООД
 601. Травелон Консалтинг Груп ЕООД
 602. Травентурия ООД
 603. Травъл Ескейп ЕООД
 604. Трек дъ Уърлд ЕООД
 605. Треккинг ЕООД
 606. ТрекМания ООД
 607. Тривиа ЕООД
 608. Тринити тур ЕООД
 609. Трип Тайм БГ ЕООД
 610. Трип-Номад Тийм ООД
 611. Трипс ту гоу ООД
 612. Триумф Травел ООД
 613. ТС Травъл ООД
 614. Тур Партнер ООД
 615. Туринг Ауто ЕООД
 616. Турс Клуб Елада ООД
 617. Туртранс България ЕООД
 618. Тюленово ЕООД
 619. Тюркоаз Дриймс ЕООД
 620. Уелкам Травъл ЕООД
 621. Уондър травел ЕООД
 622. Уърк енд травъл ъброуд – УАТА ООД
 623. Фамилия Р ООД
 624. Фанагория Травел ЕООД
 625. Фантастични апартаменти ЕООД
 626. Феникс мениджмънт ЕООД
 627. Фенси Холидейс ООД
 628. Ферис Травел ЕООД
 629. Фиеста турс ЕООД
 630. Флай Тур ООД
 631. Флорид ЕООД
 632. Фор а Холидей ЕООД
 633. Фрам Тур ЕООД
 634. Фрийстайлърс ООД
 635. Фън Ауторити Еоод
 636. Фърст Бъкет ЕООД
 637. Хаял Парк
 638. Хермата ЕООД
 639. Хестия Травъл ЕООД
 640. Холидей БГ Тур ООД
 641. Холидей Маркет ЕООД
 642. Холидей Тайм ООД
 643. Хъшове Турс ЕООД
 644. Чайна травъл къмпани ООД
 645. Чартър Турс ООД
 646. Червената шапчица ЕООД
 647. Четири Сезона Травел ЕООД
 648. Чи Тур ООД
 649. Чита Травел ЕООД
 650. Шанти Шанти ЕООД
 651. Шиша ООД
 652. Ювием ЕООД
 653. Юнайтед Травъл ООД
 654. Юник травел ООД
 655. Ясмин Холидейз ЕООД
 656. EТ Вени Травел -Венелина Рачева
 657. G & V LTD
 658. NEW TRAVEL TOUR ltd
 659. Prime Holidays Bulgaria Ltd

 

Искането за оставка е изпратено онлайн на 21.04.2020 г. в 12:35 ч. с входящ номер 08.01-64 #2/21.4.2020 г.